Denis Diderot

Denis Diderot

Czytaj Dalej

Denis Diderot (1713 - 1784) - Antropologia

      Diderot pozostawił szereg wypowiedzi na temat religii. Diderot redukował to, co cudowne do tego, co naturalne.

Denis Diderot (1713 - 1784) - Ontologia

    Diderot posługiwał się również kategorią „ładu naturalnego”.   „Siła, która działa na molekułę - pisał Diderot - wyczerpuje się; siła utajona w molekule nie wyczerpuje się wcale.

Denis Diderot (1713 - 1784) - Gnoseologia

I dalej Diderot zwracał uwagę na to, że „gdyby człowiek, który widział zaledwie przez jeden lub dwa dni, znalazł się pośród tłumu ślepców, musiałby milczeć, by nie wzięto go za wariata”.

Denis Diderot i Jean-Jacques Rousseau

Z pozycji realizmu oceniał muzyke Denis Diderot (1713—1784), filozof i pisarz, konsekwentnyprzywódca francuskiego oswiecenia.

OSIĄGNIĘCIA CZOŁOWYCH PRZEDSTAWICIELI - DENIS DIDEROT

Był pisarzem, filozofem, stworzył zarys teorii dramatu XVIII wieku pt. „Paradoks o autorze”. Znany jest jako autor powieści:

 „Kubuś fatalista i jego pan”

>

DIDEROT DENIS

ur. 5 X 1713 w Langres (Szampania), zm. 31 VII 1784 w Paryżu, Filozof, poeta, pisarz, krytyk lit., teoretyk sztuki, przedstawiciel franc.  oświecenia.

Kształcił się w szkole jezuitów, a potem studiował filozofię, matematykę i prawo w Paryżu; 1745-72 był red. -» Wielkiej Encyklopedii Francuskiej...

SCHARAKTERYZUJ NATURALIZM, SENSUALIZM I MATERIALIZM XVIII WIEKU: Candillac, La Mettrie, Holbach, Diderot

Denis Diderot stał się inicjatorem, naczelnym redaktorem i jednym z głównych twórców Encyklopedii (1751-1772), która zebrała dorobek myśli społecznej, filozoficznej i moralnej europejskiego oświecenia.

SAINT - DENIS

Denis (zob.

AFFRE DENIS AUGUSTE abp.

ur. 281X1793 w Saint-Rome--de-Tarn, zm. 27 VI 1848 w Paryżu. W 1818 wyświęcony został na kapłana, 1822 mianowany wikariuszem gen. Luçon, a 1824 Amiens; 1834 został kanonikiem w Paryżu, 1839 bpem koadiutorem w Strasburgu, a nast. wik. kapitulnym Paryża, 1840 abpem Paryża; polemizował z J.M.R. de Lamennais...

ATTIRET JEAN DENIS SJ

ur. 31 VII 1702 w Dole (Francja), zm. 8 XII 1768 w Pekinie;

Malarz i misjonarz w Chinach. Sławę malarza zyskał w Lyonie; 1735 wstąpił do zak. w Awinionie jako brat koadiutor; 1737 wyjechał na misję do Chin, dokąd sprowadzili go misjonarze, by swoją twórczością zjednywał poparcie ces. i magnatów Chin...

DENIS MAURICE

ur. 25 XI 1870 w Granville (Normandia), zm. 13 XI 1943 w Saint Germainen Laye (k. Paryża), Malarz, teoretyk sztuki sakralnej.

Po studiach pod kierunkiem J. Lefebvre'a w Académie Julian, a nast. w Ecole des Beaux Arts w Paryżu, został 1888 członkiem grupy Nabis; od 1889 brał udział w wystawach, m.in. grupy...

DENIS MICHAEL SJ

ur. 27 IX 1729 w Schärding (k. Pasawy), zm. 29 IX 1800 w Wiedniu, Wydawca źródeł, poeta.

Poukończeniu jez. gimnazjum w Pasawie, wstąpił 1747 do zakonu w Wiedniu i po studiach filoz.-teol. przyjął 1757 święcenia kapł.; 1760-84 był prof, literatury i wykładowcą bibliografii w Theresianische...

FRAYSSINOUS DENIS bp.

Henrion, Vie de Denis F.

Szyna Denis-Browne'a

szyna Denis-Browne'a; szyna redre-syjna stosowana w leczeniu -> stopy końsko-szpotawej.

ALI, właśc. Saint-Denis Louis Etienne (22 IX 1788 - 3 V 1856)

Mameluk Napoleona. Rodowity Francuz, syn sługi dworu królewskiego, ur. w Wersalu. 11 XII 1811 został drugim mamelukiem, obok Rustana, i otrzymał imię Ali. Do jego obowiązków należało czuwanie nad lunetami Napoleona, podobnie jak Rustan spał u drzwi cesarskiej komnaty. Odbył kampanie 1812 i 1813...

DAWYDOW Denis Wasiliewicz (27 VII 1784 - 4 V 1839), ofic. ros., partyzant i poeta

Ur. w Moskwie, od 1801 w służbie wojsk., brał udział w wojnach z Persją, w kampanii 1807, przede wszystkim jednak wsławił się podczas kampanii 1812. Stanął wtedy jako kpt. na czele jednego z pierwszych oddziałów partyzanckich. Działał wzdłuż drogi smoleńskiej, dezorganizując tyły armii franc...

DECRES Denis (18 VI 1761 - 7 XII 1820), adm. franc. i min. marynarki

Ur. w Chateauvillain, dep. Haute-Marne, od 1779 w marynarce wojennej. Wziął udział w amer. wojnie o niepodległość w eskadrze adm. de Grasse’a. Przeszedł na stronę Rewolucji i w przeciwieństwie do większości ofic. marynarki nie emigrował. 1793 kpt., 1796 dow. eskadry, uczestniczył w nieudanej...

SAINT-DENIS PRZEGLĄD, m. pod Paryżem

Gdzie 24 IV 1814 odbył się przegląd wojsk poi. dokonany przez cara Aleksandra I i w.ks. Konstantego. Stawiło się tam ok. 5 tys. poi. żoł. i ofic., którzy do końca wytrwali przy Napoleonie.

Były to: p. szwoleżerów gwardii, dowodzony przez gen. Wincentego Krasińskiego, p. eklererów gwardii płk...