Dembowski

Czytaj Dalej

Edward Dembowski - Informacje Ogólne

Wówczas do Krakowa przybył Edward Dembowski i opierając się na oddziałach wielickich górników objął stanowisko sekretarza dyrektora. Aby uratować powstanie Dembowski postanowił rozszerzyć je na teren całej Rzeczpospolitej Krakowskiej.

DEMBOWSKI ANTONI SEBASTIAN

DEMBOWSKI ANTONI SEBASTIAN, ur.

DEMBOWSKI EDWARD

DEMBOWSKI EDWARD, ur.

DEMBOWSKI IGNACY

DEMBOWSKI IGNACY, ur.

DEMBOWSKI LEON

DEMBOWSKI LEON, ur.

DEMBOWSKI ANTONI SEBASTIAN bp.

ur. 1 II 1682 w Zembrowie (k. Sokołowa Podi.), zm. 22 IX 1759 w Będkowie (k. Piotrkowa Trybun.), Brat Mikołaja, referendarz koronny.

Kształcił się w kolegium jez. w Pułtusku, a od 1696 w Warszawie; umiejętności adm. i polit, zdobywał od 1700 w kancelarii bpa A.Ch. Załuskiego, kanclerza wielkiego...

DEMBOWSKI MIKOŁAJ abp.

ur. ok. 1680, zm. 17 XI 1757 w Czarnokozińcach (k. Kamieńca Podolskiego), Brat Antoniego.

Kształcił się w kraju i za przykładem brata wstąpił do służby państw., zostając sekretarzem król.; święcenia kapł. przyjął przed 1730 i wkrótce doszedł do wielu godności, gromadząc liczne beneficja kośc;...

DEMBOWSKI Ludwik Mateusz (24 VIII 1768 - 18 VII 1812), ofic. poi., gen. franc.

Ur. w Dębowej Górze, od 1784 w wojsku, w 1791 mianowany dow. 6 regimentu piech. Uczestnik wojny 1792 pod rozkazami ks. Poniatowskiego i powstania kościuszkowskiego.

Od 1795 na służbie franc., wziął udział w pierwszej kampanii wł., ranny pod Mantuą. 1797 szef 3 bat. w Legionach Polskich. 1799 ranny...