DM (Delta Modulation)

DM (Delta Modulatioń) - modulacja delta, jeden z bardziej wydajnych sposobów cyfryzacji sygnałów analogowych do postaci binarnej.

Modulacja delta

Modulacja delta, przyjęta powszechnie w wojskowej technice telekomunikacyjnej, umożliwia kodowanie mowy w kanale o przepływności 16 kb/s (standardowe kodowanie PCM wymaga 64 kb/s). W połączeniach między- sieciowych o różnych technologiach kodowania stosuje się krotnice PCM/delta.

ALEKSANDRIA, m. w Egipcie, w delcie Nilu

Bezpośrednio po wylądowaniu w zat. Marabut Bonaparte na czele Armii Wschodu podjął nocny, 5-milowy marsz ku A. i o świcie 2 VII 1798 rozpoczął szturm. Gen. Menou zdobył ważną pozycję: Trójkątny Fort, a gen. Kleber i Bon dwie bramy miejskie. W południe miasto zostało opanowane przez Francuzów...