FRANCESCA PIERO della

Piero della F. A Note on the Iconography of Piero della F. The Logic and Realism of Piero della F. Piero della F. Piero della F.

CHIESA BERNARDINO della OFMRef bp.

Pallu, Bernardino della Ch. Le serment de fidélité aux vicaires apostoliques, AFrH 31 (1938) 17-47; tenże, Les dernières années de Bernardino della Ch. Mensaert, Bernardino della Ch.

GATTA BARTOLOMEO della

della Francesca, znamionuje styl monumentalny oraz specyficzny,dekoracyjny obrys masywnych postaci. Coradini, La chiesa monumentale della Santissima Annunziata, Rivista d'arte 35(1960) 107-142; A. Martini, The Early Work of Bartolomeo della G.

ALESSANDRIA della PAGLIA

voscovato, de vescovi e delle chiese della città e diocesi d'Alessandria IV. Manno, Bibliografia storica degli Stati della monarchia di Savoia, To 1891, II 118174; J.

BARTOLOMEO FRA, Baccio della Porta, właśc. Bartolomeo da Paolo del Fattorino OP

della Porta un die Schule von San Marco, HI 1903; tenże, Thieme-Becker II 560-566; H.

Picco della Mirandola – XVI wiek

Według niego, Bóg stworzył świat nadając mu hierarchiczny porządek, różne typy stworzeń otrzymały przeznaczone im konkretne miejsce w strukturze bytu; w struktury te wpisana była cała ustanowiona przez Boga aksjologia. Tylko człowiek został stworzony jako byt wolny, który nie otrzymał żadnego...

COMMEDIA DELL'ARTE

Wł., 'teatr aktorów zawodowych', komedia włoska, komedia improwizowana, wł. commedia aWimprowiso, komedia ze scenariuszem, wł. commedia a soggetto, typ włoskiego lud. widowiska scenicznego rozpowszechnionego także w in. krajach w XVI-XVIII w., mającego wielkie znaczenie w dziejach teatru; dopuścił na...

Della REYNA Józef

ok. 1470, Kabalista palestyński, przedmiot wielu legend żyd., zob. Mesjasz (Legenda o Józefie delia Reyna).

UGOLINO DELLA GHERARDESCA

Szlachcic włoski z gibelińskiej rodziny pizańskiej; zdobył przy pomocy Florencji, Lukki, Pistoi i Sieny dyktatorską władzę jako podesta w Pizie, ale po klęsce poniesionej w bitwie morskiej pod Melorią z Genueńczykami w 1284 pozycja jego się zachwiała, gdyż uważano, że jego niedbalstwo było...

BENEDYKT XV, markiz Giacomo della Chiesa

ur. 21 XI 1854 w Genui, zm. 22 I 1922 w Rzymie, Papież od 3 IX 1914.

W 1875 uzyskał doktorat prawa na uniw. w Genui; 1878przyjął w Rzymie święcenia kapł.; 1879 uzyskał tytuł dra teologii,a 1880 dra prawa kan. na Gregorianum; 1888-1907pracował w służbie dyplomatycznej Watykanu; 1907 zostałabpem...

CITTÀ della PIEVE

Bpstwo w środk. Włoszech w metropolii Perugia. Powstało w XI w. i wkrótce zostało przyłączone do bpstwa Chiusi. Miasto C. wcielił pap. Marcin V (1417-31) do Państwa Kościelnego.

Diecezję erygował 1600 pap. Klemens VIII; zabytek sztuki sakr. stanowi katedra rom.-got. (XI-XII w.) z wystrojem barokowym...

DELL WILLIAM

zm. 1664 w Anglii, Radykalny teolog anglik., spirytualista.

Od 1645 był kaznodzieją polowym wojsk O. Cromwella; 1649 został wykładowcą w Caius College w Cambridge (do 1660) i prob, w Yelden (Bedfordshire).

Należał do zwolenników doktryny M. Lutra oraz K. Schwenckfelda, którego był uczniem; uważając za...