Dekalog

Dekalog

Czytaj Dalej

DEKALOG - W PIŚMIE ŚWIĘTYM

Eberharter, Der Dekalog, Mr 1929; J.

Dekalog

Zwrócił On także uwagę na to, że zachowanie Dekalogu może człowieka doprowadzić do pełnej wolności i do wstąpienia między Jego uczniów (Mk 10, 17-21).

DEKALOG DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

Nie upokarzaj dziecka, bo ono, tak jak ty, ma silne poczucie własnej godności.

Staraj się nie stosować takich metod, których sam w dzieciństwie nie akceptowałeś.

Pozwalaj dziecku dokonywać wyboru najczęściej jak możesz.

Jeśli zachowałeś się wobec dziecka niewłaściwie...

DEKALOG

Dziesięcioro (zob. Dziesięć) przykazań, czyli praw, stanowiących podstawę moralności żyd. i chrześc., wg Biblii, Ex., 20; Deut., 5, objawionych Mojżeszowi na górze Synaj w 3 miesiące po wyjściu z Egiptu i wyrytych na wręczonych mu kamiennych tablicach, przechowywanych później w świątyni...

DEKALOG

(gr. deka dziesięć, logoi słowa), Zbiór etycznych zasad Przymierza, zawartego przez Boga z Izraelem pod górą Synaj za pośrednictwem -» Mojżesza.

Terminem d. pierwszy posługiwał się Ireneusz (Adv. haer. 4,13; PG 7,1017), opierając się na występującej 3-krotnie w Pięcioksięgu wzmiance o 10 słowach...

DEKALOG - W DZIEJACH TEOLOGII i ŻYCIU KOŚCIOŁA

Udoskonalona i pogłębiona przez Jezusa Chrystusa interpretacja d. jest podstawą nauczania moralności w Kościele; poszczególnym przykazaniom d. nadał Chrystus wymiar transcendentny i uniwersalny, sprowadzając je do podstawowego nakazu -* miłości Boga i miłości bliźniego (J 13,34; Rz 13,8-10).

1. Ojcowie...

DEKALOG - W IKONOGRAFII

Przedstawienia d. powstawały w XV w. zazwyczaj w postaci 2 smukłych, prostokątnych i półkoliście zamkniętych tablic; d. jest indywidualnym atrybutem -» Mojżesza i częstym motywem w scenach z jego życia, związanych z otrzymaniem 10 przykazań, rozbiciem tablic i powrotem z nowymi tablicami; występuje...