DEIZM

Pascal przeciwstawiał deizm za­równo ateizmowi, jak i cłirystianizmowi, zaznaczając, że obydwa, ateizm i deizm, są prawie tak samo obce religii chrześcijańskiej {Myśli, 602), natomiast S.

Empiryzm i deizm

Zajmując się niąszczegółowo, dał podbudowę deizmowi. W Anglii głoszenie deizmu było możliwe, gdyż parlament zniósł (1696) cenzurę prewencyjną, a za królowej Anny (1702-1714) zapanowała jeszcze większa swoboda religijna.

DEIZM

DEIZM (łac.

FILOZOFIE - DEIZM

Założenie o istnieniu jedynie Boga jako stwórcy i początku świata.

DEIZM

(łac. Deus Bóg), Pogląd filoz. lub postawa przyjmująca istnienie -> Boga stwórcy, ale przecząca jego działaniu w świecie (-> Opatrzność Boża); zapoczątkowana w związku z rozwojem racjonalizmu w XVII i XVIII w. przez myślicieli ang. i franc, a rozpowszechniona w Niemczech, Włoszech oraz Stanach Zjedn...

Deizm

(z łac. “Bóg”). Pojemny wyraz stosowany na określenie poglądów wielu angielskich, europejskich i amerykańskich pisarzy XVII oraz XVIII wieku, którzy w różny sposób kładli nacisk na rolę rozumu w religii i odrzucali objawienie, cuda i jakikolwiek wpływ Opatrzności na naturę i na dzieje ludzkie.

Niektórzy...