Deformacje

Czytaj Dalej

Deformacje czaszki

Z tego rodzaju pierwotnie przypadkowych deformacji rozwinął się u różnych ludów (Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Celebesu, Europy) zwyczaj sztucznych deformacji zamierzonych Powstają one czy to wskutek silnego bandażowania głowy dziecka, czy też nakładania mocno sznurowanych czepków lub silnego związywania dwóch desz-czułek przyłożonych jedna do czoła, druga do potylicy.

Tradycja czy awangarda, realizm czy deformacja? Który sposób interpretowania świata bardziej odpowiada Twoim gustom czytelniczym?

Z pewnością deformacja daje więc człowiekowi możliwość uzmysłowienia sobie absurdalności wielu sytuacji w życiu codziennym.

Reumatoidalne zapalenie stawów — deformacje rąk

skorygować de­formację, II — chory może bierną korekcję deformacji czynnie utrzymać, III — istnieje możliwość tylko bierne­go skorygowania deformacji, IV — niema możliwości korekcji deformacji.

Pedagogika osób odmiennych somatycznie - Deformacje twarzy

Inne znajdowały pozytywne strony deformacji twarzy i podkreślały, że mo­gą być one „miłe", dążąc jakby do symbolicznego „unieważniania ich".

Od naśladownictwa rzeczywistości do deformacji – tradycja i nowoczesność w literaturze XX wieku.

Kreowanie własnego świata lub deformacja rzeczywistości stają się dla artystów szansą na wyrażenie światopoglądu, filozofii życiowej poprzez metafizyczną dyskusję.

Od naśladownictwa rzeczywistości do deformacji tradycja i nowoczesność w literaturze XX wieku

Kreowanie własnego świata lub deformacja rzeczywistości stają się dla artystów szansą na wyrażenie światopoglądu, filozofii życiowej poprzez metafizyczną dyskusję.

Deformacja Madelunga

Nieleczona deformacja powoduje znaczne upośledzenie funkcji ręki oraz przedwczesne zmiany zwyrodnieniowe nadgarstka, a w konsekwencji często jego usztywnienie.

Ocena polskiej inteligencji zaprezentowana w „Tangu” S. Mrożka. Jaką funkcję w tej ocenie pełni deformacja motywów z polskiej tradycji literackiej?

Deformacja jest zauważalna także u Eugeniusza i Eugenii – przedstawicieli starszego pokolenia. Deformacje te stanowią obraz niemocy i kryzysu sztuki w czasach współczesnych.

Deformacje procesu atrybucji

Deformacje: 1)Podstawowy błąd atrybucji –skłonność przypisywania przyczyn cudzych zachowań czynnikom wewn.

Deformacje

deformacje; d.

Deformacja punktów rastrowych

Pojęcie wydłużanie określa deformację punktów rastrowych, występującą podczas drukowania w wyniku poślizgu w strefie nacisku obciągu offsetowego względem formy drukowej i/luli zadrukowywanego arkusza. W rezultacie okrągły punkt przybiera kształt owalny. Wydłużanie w kierunku drukowania nazywa się...