Omów rodzaje decyzji które mogą być podstawą wpisu hipoteki do księgi wieczystej

a) ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego

b) określająca wysokość zobowiązania podatkowego

c) określająca wysokość odsetek za zwłokę

d) o odpowiedzialności podatkowej podatnika, płatnika lub inkasenta

e) o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej

f) o odpowiedzialności...

Decyzje Komisji Europejskiej w sprawie pomocy państw dla przedsiębiorców

Komisja Europejska sprawuje kontrolę nad przyznawaniem pomocy przedsiębiorcom przez państwa członkowskie. Komisja Europejska ocenia czy proponowane środki pomocy mogą być stosowane.

Z traktatu wynika że w ramach funduszy strukturalnych może być stosowana pomoc publiczna przeznaczona na rozwój regionów o...

Decyzje dotyczące linii produktów

Asortyment składa sie z wielu linii produktów.

• Linia produktów to grupa produktów w ramach klasy produktów, blisko powiązanych z racji działania w podobny sposób lub sprzedawanych tym samym grupom klientów, dostarczanych tymi samymi kanałami dystrybucji lub będących w podobnej klasie cenowej.

Każda...

Decyzja o modernizacji linii

Nawet gdy długość linii produktów jest odpowiednia, może istnieć potrzeba jej modernizacji. Na przykład, narzędzia produkowane przez firmę mogą wyglądać jak z lat pięćdziesiątych i przez to przegrywać z konkurencją. Powstaje pytanie czy ulepszać elementy linii po kolei, czy też wszystkie...

Decyzje odnośnie sponsorowania marki

Producent na kilka sposobów może rozwiązać sprawę sponsorowania marki. Produkt może być wprowadzony pod market producenta (tzw. marką ogólnokrajową), dystrybutora (deta-listy). pod tzw. marką prywatną lub oddzielne/ market zastrzeżone/ (zobacz Strategie marketingowe r-1). Producent może sprzedawać...

Decyzje odnośnie strategii marki

Firma ma cztery możliwości wyboru jeśli chodzi o strategię wobec marki . Może rozwinąć istniejącą już linię produktów (dodać nowe rozmiary, smaki i inne cechy do już istniejących), rozszerzyć stosowanie marki na nowe kategorie produktów, może wprowadzić nowe marki do istniejącej już kategorii...

Decyzje marketingowe w handlu detalicznym

W dzisiejszych czasach sprzedawcy usilnie poszukują nowych strategii, aby przyciągnąć klientów. W przeszłości pozyskiwali nabywców poprzez sprzedaż towarów wyróżniających się niepowtarzalnymi cechami, dobór ciekawego asortymentu produktów, oferowanie usług o wyższej od konkurencji jakości oraz...

DECYZJE DOTYCZĄCE LOKALIZACJI

Hurtownicy wynajmują zwykle pomieszczenia o niskich czynszach i kosztach eksploatacji. Jednocześnie systemy obiegu towarów i opracowywania zamówień pozostają na ogół w tyle za istniejącymi możliwościami technologicznymi. Nowocześnie zorganizowani hurtownicy prowadzą badania procedur dostarczania...

Decyzja o geograficznej alokacji reklamy

Przedsiębiorstwo musi zdecydować nie tylko o rozłożeniu reklamy w czasie, ale też o jej geograficznej alokacji. Firma dokonuje „zakupu krajowego", gdy umieszcza reklamę w ogólnokrajowej sieci telewizyjnej lub czasopismach ogólnokrajowych. Jeśli kupuje reklamy w stacjach lokalnych lub w lokalnych...

Podstawowe decyzje w marketingu bezpośrednim

Celem stosowania bezpośredniego marketingu jest zazwyczaj skłonienie potencjalnego klienta do natychmiastowego kupna. O sukcesie kampanii decyduje wielkość wywołanego zainteresowania (odzewu). Odzew rynku wynoszący 2% jest uważany za dobry, chociaż świadczy to również o tym. że 98% wysiłków...

DECYZJA

Walesa, Rozwój procesów decyzyjnych u dzieci, RF 20 (1972) z. Biela, Struktura procesu informacyjnego w sytuacjach decyzyjnych, PPs 16(1973) 445-455; A.

DECYZJE PAPIESKIE

Akty dotyczące doktryny wiary lub dyscypliny kośc. wydawane osobiście przez -» papieża (na mocy przysługującej mu najwyższej władzy w Kościele), albo za pośrednictwem odpowiedniej dykasterii Kurii rzym., po uprzedniej aprobacie papieża.

D.p. nie można zaskarżać do jakiejkolwiek władzy (KPK kan...

Ocena oddziaływania promocji sprzedaży na decyzje klientów w olsztyńskich hipermarketach

ROZDZIAŁ I ISTOTA I ROLA PROMOCJI 1.1. Definicje promocji Słowo promocja jest w potocznym użyciu. Promocją możemy nazwać różne czynności, które podejmuje przedsiębiorstwo, aby poinformować o cechach produktu i efekcie końcowym pozyskać klienta. Inna definicja promocji polega na zapoznaniu odbiorców z przedsiębiorstwem kształtowaniu pozytywnego wizerunku firmy i jej produktów, utrwalaniu korzystnych relacji przedsiębiorstwa z otoczeniem . Zarówno definicja Knechta i ...

FUNDUSZ SWOBODNEJ DECYZJI

Część —> funduszu nabywczego, która pozostaje po zaspokojeniu —> potrzebpodstawowych (utożsamianych często z —> minimum socjalnym). F.s.d. tworzysię z —> dochodów osobistych i powiększa wraz z ich wzrostem. Fundusz tenzasilają zwłaszcza dochody nadzwyczajne (niestałe), a w gospodarstwach rolnychdochody...