„DWORZANIN POLSKI” - NAJZNAKOMITSZY DEBIUT POLSKIEGO ODRODZENIA

Jednakże zarówno wtedy, jak i dziś, głównym tytułem do sławy pisarza był i pozostaje jego debiut z 1566 roku, przeróbka włoskiego utworu Baltazara Castiglionego — Dworzanin polski.