Dawność

Czytaj Dalej

Bogactwo kultury szlacheckiej w „Panu Tadeuszu” A. Mickiewicza. Funkcje obrazów polskiej dawności w tym utworze.

 

Historia szlachecka „Pan Tadeusz” opisuje życie i obyczaje szlachty w schyłkowym okresie Rzeczypospolitej szlacheckiej. Mickiewicz zauważył, że ludzie, których znał w dzieciństwie, obyczaje i kultura szlachecka zanikają i chciał ocalić je od zapomnienia. Stworzył galerię „ostatnich” postaci...

Dawność szlachecka w „Panu Tadeuszu” i jej funkcja ideowa

Świat ukazany w „Panu Tadeuszu” jest światem odchodzącym. Pokolenie urodzone i wychowane w niepodległej Polsce reprezentowane jest przez : Podkomorzego, Wojskiego, Soplicę, ludzi mających świadomość nadejścia nowych czasów zdeterminowanych niewolą. Świat odchodzący ukazał poeta w atmosferze pogodnej...