Dawka pokarmowa

W planowaniu produkcji zwierzęcej używasię też dawek rocznych lub dawek w odniesieniudo określonej produkcji (np.

Fizyczne miary leczniczych dawek energii

W starszych metodach zabiegowych dawki przedstawiano opisowo, a zatem mało dokładnie. W nowszych metodach stosuje się coraz dokładniejsze fizyczne i fizjologiczne parametry dawki.

DAWKA POLEWU

DAWKA POLEWU — ilość (daw ka) wody doprowadzonapodczas jednego nawodnienia przypadającana 1 ha gruntu; suma dawek doprowadzonapodczas sezonu wegetacyjnego nazywa sięn o r mą n a w o d n i e n i a .

Tłuszcze, zbędny czy konieczny składnik naszego pożywienia - ZALECANA DAWKA

Według zasad fizjologii żywienia udział tłuszczu całkowitego (widocznego i niewidocznego) powinien stanowić 25-30% ogólnej wartości energetycznej dobowego pożywienia. Przy obecnym stanie wiedzy uważa się, że nadmiar energii pochodzącej z nasyconych kwasów tłuszczowych zawartych w tłuszczach...

Dawka pokarmowa

Dobowa ilość pasz przeznaczonychdla jednego zwierzęcia lub grupyzwierząt w jednostce czasu. Prawidłowo ułożona d.p. powinna odpowiadać następującymwymaganiom:

1) wartością pokarmową odpowiadaćnormie żywienia;

2) składać się z różnorodnychpasz;

3) w jej skład powinnywchodzić te pasze, które...

Dawka polewowa

Ilość wody wyrażona wmm lub m3/ha doprowadzona podczas jednegonawodnienia. D.p. i zapas wody w glebienie powinny przekraczać granicznej pojemnościwodnej gleby, w przeciwnym razie nadmiarwody niewykorzystany przez roślinyzasili wodę gruntową lub spłynie do sieci rowów.