DAWID

Dawid najstarsze wizerunki króla Dawida z III w. Król Dawid oratorium, czyli psalm symf. Dawid oratorium (1954) Dariusa Milhaud.

Kierunki heretyckie - Dawid z Dinant

Jak wiemy od Alberta, Dawid dochodził do swoich poglądów drogą ekwilibrystykidialektycznej. Głównym źródłem, z którego czerpie Dawid, jest Arystoteles, zwłaszcza jegoMetafizyka i Fizyka.

DAWID WINCENTY

DAWID WINCENTY, ur. DAWID W.

DAWID IV, Dawid Odnowiciel, Dawid Budowniczy Św.

Król Gruzji (1089-1125) z dynastii Bagratydów.

Uwolnił Gruzję i Armenię spod panowania Turków Seldżu-ków, 1122 wyzwolił Tbilisi, do której z Kutaisi przeniósł stolicę państwa; przywrócił świetność królestwa dzięki wzmocnieniu organizacji wewn., rozwojowi gosp. i kulturalnemu; zajmował się...

HOPENSZTAND (JAKUB) DAWID

HOPENSZTAND (JAKUB) DAWID, ur.

PILCHOWSKI DAWID

PILCHOWSKI DAWID, ur.

SAMOJŁOW Dawid Samuiłowicz

SAMOJŁOW Dawid Samuiłowicz, ur.

ZANCKER, Cenkier, Zankrowski, JAN DAWID

ZANCKER, Cenkier, Zankrowski, JAN DAWID, ur.

Św. DAWID

Biskup z VI w., syn księcia z południowej Walii, założyciel klasztorów, patron Walii; święto 1 marca.

DAWID COPPERFIELD

Tytułowy bohater jednej z najpopularniejszych powieści (1850) Charlesa Dickensa, uznanej za arcydzieło, którą sam autor uważał za najlepszą że swoich książek zapewne dlatego, że zmienne losy i wydarzenia życia Dawida zawierały elementy autobiograficzne. Sandberga z małym Martinem Herzbergiem w roli Dawida (1922), w USA przez G.

CENKIER, Zäncker JAN DAWID

ur. w Berlinie, zm. 28 III1727 w Królewcu, Pol. drukarz, wydawca i księgarz.

Pochodził z rodziny niem. i kształcił się prawdopodobnie wLipsku; od 1710 kierował Drukarnią Polską przy kościele ewangelickoreformowanymw Królewcu, a 1711 nabył ją na własność ;nazywał siebie pol. drukarzem.

Wydawał...

DAWID

dawidum przywódca lub arab.

DAWID - ŻYCIE i DZIAŁALNOŚĆ

40 nazwanego Dawidowym. Łach, Przymierze Dawidowe w kontekście przymierzy starotestamentalnych, w: Warszawskie studia biblijne, Wwa 1976, 47-58; W.

DAWID - KULT

Nawiązuje do żyd. tradycji oddawania czci postaciom starotest., którym Bóg powierzył specjalną misję w dziejach zbawienia ( -> święci ST).

W Kościele zachodnim — kult D. na skutek nikłych kontaktów z Jerozolimą był początkowo nieznany; w V w. przyjął się dzięki -*• Patrykowi, głównie w Irlandii...

DAWID - IKONOGRAFIA

Spośród starotest. postaci w sztuce chrzęść, najczęściej przedstawiano D. ze względu na typologiczny charakter jego historii.

1. Sztuka wczesnochrześcijańska — W pierwszych wiekach przedstawiano poszczególne wydarzenia i cykle scen z młodzieńczego okresu dziejów D. W ulubionej na Zachodzie scenie walki...

DAWID JAN WŁADYSŁAW

ur. 26 VI 1859 w Lublinie, zm. 9 II 1914 w Warszawie, Psycholog i pedagog.

Po studiach 1877-81 na wydz. prawa UW zapisał się na wydz. przyrodniczy; 1882-84 studiował pedagogikę i psychologię pod kierunkiem H. Ebbinghausa w Halle i u W. Wundta w Lipsku.

Po powrocie do kraju redagował 1890-98 „Przegląd...

DAWID Św. abp.

ur. ok. 520 w Walii, zm. prawdopodobnie 1 III 601 w Menevii (Saint David's) w Walii, Twórca organizacji kościelnej.

Chronologia i szczegóły życia D. są niepewne; po kilkuletnim studium Pisma św. przyjął jako mnich święcenia kapł. i pracował nad chrystianizacją Walii; był jednym z twórców tamt...

DAWID I Św.

ur. prawdopodobnie 1084, zm. 24 V 1153 w Carlisle, Syn Malcolma III Canmore i Małgorzaty Szkockiej, król Szkocji od 1124.

Okres jego rządów zalicza się do pomyślniejszych w dziejach Szkocji; D. przyczynił się do rozwoju organizacji kośc. przez uposażenie nowych lub istniejących bpstw (Aberdeen, Brechin...

DAWID z AUGSBURGA OFM

ur. ok. 1200-10 w Augsburgu, zm. 19 XI 1272 tamże, Kaznodzieja, pisarz ascetyczno-mistyczny.

W 1235-50 był mistrzem nowicjatu w Ratyzbonie; z uczniem -» Bertoldem z Ratyzbony głosił kazania dla ludu.

Napisał m.in. De exterioris et Interioris hominis compositione [...] libri tres (Q 1899), De septem gradlbus...

DAWID z DINANT

Żył na przełomie XII i XIH w., przyrodnik i filozof, kapelan pap. Innocentego IH; odegrał ważną rolę w recepcji dzieł przyr.-filoz. Arystotelesa.

Przyjmując za Arystotelesem intelekt czynny (zw. nus lub mens), uważał, że stanowi on substancję wszystkich dusz i jest identyczny nie tylko z Bogiem, ale...