Dante Alighieri

Ostatnia myśl Dantego dotycząca roli filozofii w prowadzeniu ludzi dodoczesnego szczęścia znajduje się w Convivio. Istotnie wiele wypowiedzi Dantego świadczy o tym, że zgodnie z tomistycznąetyką naturalną uważał on sprawiedliwość za najwyższą z cnót.

DANTE ALIGHIERI

ur. 1265 we Florencji, zm. 13 lub 14 IX 1321 w Rawennie, Poeta.

Uczęszczał prawdopodobnie do szkoły przyklasztornej, a nast. odebrał wielostronne uniw. wykształcenie human.-filoz. i prawnicze; jego mistrzem intelektualnym i duchowym był pisarz i polityk Brunetto Latini, krzewiciel sztuki oratorskiej we...

Dante i Villon – indywidualności w epoce anonimów

Już samo zestawienie nazwisk Dantego i Villona, ich barwne życiorysy, mogące być tematem literackim, a do tego ich wspaniała twórczość!

Dante Alighieri (1265 - 1321)

Główne dzieło Dantego Boska Komedia (La Divina Commedia) powstawało prawdopodobnie od około 1307 roku, przy czym jego trzecia część, Raj, została napisana pod koniec życia poety.

Dante Alighieri (1265-1321)

W piekle spotyka przestępców, między innymi własnych przeciwników politycznych, w czyśćcu skruszonych pokutników, wśród których znajdują się przyjaciele Dantego.

DANTE ALIGHIERI

Dantejskie piekło (lub sceny) zachowanie się tłumu ludzi ogarniętych strachem, rozpaczą, paniką, w warunkach chaosu, zamieszania, w sytuacji trudnej, dramatycznej, katastrofalnej; sceny wstrząsające, makabryczne, koszmarne, podobne do opisywanych przez Dantego w Piekle (zob.

Średniowieczna filozofia polityczna (Jan z Salisbury, Dante, Marsyliusz, Ockham)

 

Jan z Salisbury

1120, Old Sarum (pd. Anglia), zm. 25 X 1180, Chartres, , głosił, że człowiek uzyskuje pewne poznanie dzięki zmysłom, rozumowi i wierze; głosząc potrzebę badań spekulatywnych, przeciwstawiał się zarazem wikłaniu filozofii w spory jego zdaniem nierozwiązywalne (dlatego m.in. w sporze...

Dante w sarmackim odzieniu - Krótka rozprawa, Wizerunek własny, Żywot człowieka poczciwego

„Nasz to jest Dante” — pisał o Reju, jeszcze za jego życia, jeden z najwybitniejszych humanistów polskich XVI w. Andrzej Trze-cieski; inny renesansowy twórca nazywał go ,,Wergiliuszem Sar-macji”. Nie mógł się więc autor Zwierciadła uskarżać na brak popularności i zrozumienia u swoich współczesnych...