DANIELA KSIĘGA

Gilbert, La prière de Daniel (Dn. Stachowiak, Daniel, WPS II 490-500; P. di Sella, 77ie One in Human Likeness and the Holy Ones of the most High in Daniel 7, CBQ 39(1977) 1-19.

DANIEL

Książęta perscy, zawistni o stanowisko Daniela, nakłaniają podstępnie króla Dariusza do wydania prawa, które Daniel, aby dotrzymać wiary swemu Bogu, musi naruszyć, za co zostaje wrzucony do jamy pełnej lwów, skąd, po spędzeniu tam całej nocy, wychodzi nietknięty; Biblia, Ks.

DEFOE, Foe DANIEL

Sutherland, Daniel D„ Lo 1950; I. More, Daniel D. Shinagel, Daniel D. Baine, Daniel D. Barle, The World of D„ NY 1976; Daniel D„ EC 1976.

HEINSIUS DANIEL

Sellin, Daniel H. With a Short-Title Checklist of the Works of Daniel H. de longe, Daniel H. Meter, De literaire theorieën van Daniel H.

COMBONI DANIELE bp.

Wohn-haas, Bischof Daniel C, Eilwagner 1937; BMis XVII 714-718; A.

Daniela księga

Daniel zaliczony jest przez kanon chrześcijański Starego Testamentu do grupy czterech proroków większych, obok Izajasza, Jeremiasza i Ezechiela.

Religijny nurt poezji barokowej (Sęp Szarzyński, Daniel Naborowski)

poeci "światowych rozkoszy" (Hieronim Morsztyn), drugą poeci "metafizyczni" usiłujący rozwiązać zagadkę bytu (Sęp Szarzyński, Daniel Naborowski). Daniel Naborowski "KRÓTKOSC ZYWOTA"-zawiera refleksje na temat przemijania i zmienności świata.

OLEKSIK Klemens, pseud. Daniel Olszyna, Klemens Dąbrowa

Daniel Olszyna, Klemens Dąbrowa, ur.

DANIEL (1)

Stachowiak, Daniel, WPS II 490-492.

Daniel Naborowski - "Wiersze" - streszczenie

Daniel Naborowski, nawiązując do przesłania Koheleta, prezentuje swój własny sposób rozumienia świata.

Daniel Naborowski (1573-1640)

Daniel Naborowski reprezentował ten nurt poezji barokowej, który podejmował próby rozwiązania zagadki bytu ludzkiego, odnalezienia miejsca człowieka w świecie podlegającym przemijaniu, poszukiwał wartości, które nadają sens ludzkim wysiłkom.

Wykaż cechy barokowe w twórczości wybranego poety tej epoki (Daniel Naborowski)

Takie właśnie refleksje i przemyślenia znalazły wyraz w twórczości poetyckiej Daniela Naborowskiego.

BRATKOWSKI DANIEL

BRATKOWSKI DANIEL, zm.

DANIEL Z ŁĘCZYCY, Łęczycki

DANIEL Z ŁĘCZYCY, Łęczycki, ur.

GEROULD DANIEL

GEROULD DANIEL, ur.

JANOCKI, Jaenisch, JAN DANIEL ANDRZEJ

JANOCKI, Jaenisch, JAN DANIEL ANDRZEJ, ur.

SZĘDZIELORZ DANIEL

SZĘDZIELORZ DANIEL, ur.

ZGLIŃSKI DANIEL

ZGLIŃSKI DANIEL, właść.

DANIEL HALICKI

, której Daniel nie przyjął w obawie przed Tatarami (ok.

HUET PIERRE DANIEL bp.

Popkin, The Manuscript Papers of Bishop Pierre-Daniel H.