Dania- regiony i ich walory turystyczne

ZELANDIA Zelandia jako największa i najgęściej zaludniona wyspa Danii jest też najczęściej odwiedzana, ze względu na to, że znajduje się tu Kopenhaga. Stolicą Danii została w połowie XV w.

Dania, Norwegia, Islandia

Ówczesny król Chrystian IV (1588-1648), łamiąc resztki oporu katolików, zabroniłkapłanom wstępu do Danii pod karą śmierci. Norwegia, złączona z Danią unią personalną, dzieliła jej dzieje kościelne.

DANIA - działania wojenne 1940 r.

W tym czasie oddziały zmoto­ryzowane przekroczyły lądową gra­nicę Danii. 30 król Chri­stian X i rząd zaakceptowali nie­mieckie żądania.

DAN TELEMAC

DAN TELEMAC , ur. 1 X 1902 w Bitoli (Macedonia), zm. 27IX 1978 w Bukareszcie, rum. tłumacz literatury polskiej. Ukończyłstudia filolog.-hist. na Uniw. w Cluj. Był pierwszymlektorem języka rum. na UW oraz attache kult. Rumuniiw Warszawie (do 1939). Współtłumacz wierszy A. Mickiewiczai J. Słowackiego (razem z...

Poradnie zdrowia psychicznego — za­dania rehabilitacyjne

poradnie zdrowia psychicznego — za­dania rehabilitacyjne; do zadań po­radni z. ba­danie i zaspokajanie potrzeb społecz-no-bytowych pacjentów, przy współ­pracy z odpowiednimi instytucjami i organizacjami społecznymi.

Określ cykl życia dań meksykańskich. Czy taco wydaje się być w innym stadium cyklu niż pizza meksykańska i burrito śniadaniowe?

 

W 1985 roku firma Taco Bell zdecydowała się rozszerzyć proponowany przez siebie jadłospis. Do menu dodano m.in. meksykańską pizze i burrito śniadaniowe z jajkami i kiełbasą. Produkty te uzupełniły będące już w menu taco, enchilada i burrito. Nowododane potrawy znajdują się w stadium wprowadzania...

DAN

Pokolenie Danitów po podziale Kanaanu zajmowało terytorium w środk.

DANIA, Królestwo Danii, Kongeriget Danmark

Państwo w pn.-zach. Europie, na Półwyspie Jutlandzkim i otaczających go wyspach; zajmuje 43 043 km2 i liczy 5,1 min mieszk. (1975). Do D. należą wyspa Grenlandia (2 176 600 km2, 50 000 mieszk.) i Wyspy Owcze (1399 km2, ponad 40000 mieszk.).

W II w. prz.Chr. terytorium D. zamieszkiwały plemiona germ. Cymbrów...

DANIA, Królestwo Danii, Kongeriget Danmark - DZIEJE KOŚCIOŁA

zmuszono go do płacenia daniny i przyjęcia chrztu.

DANIA, Królestwo Danii, Kongeriget Danmark - SZTUKA SAKRALNA

Poulsen, Danish Painting and Sculpture, Kob 1955; O. Faber, A History of Danish Architecture, Köb 1963; H.

DANIA, Królestwo Danii, Kongeriget Danmark - LITERATURA RELIGIJNA

Hexaëmeron rhytmico danicum (Köb 1661), wzorowany na poemacie dydaktycznym G. Claudi, Contemporary Danish Authors, Köb 1952; P. Mitchell, A History of Danish Literature, Köb 1957; M.

CHRYSTIANIZACJA LUDÓW PÓŁNOCNYCH - Dania

Za króla Swena II (1047-1074), z nowej dynastii Estridów,który przekształcił Danię w monarchię dziedziczną przy pomocy Kościoła, powstały nowe biskupstwa,w 1048 roku Lund i Dalby, w 1065 roku Viborg i Vendsyssel, znacznie także wzrosła liczba kościołów.

DANIA

Starała się w epoce napoleońskiej jak najdłużej zachować neutralność. Od 1784 faktyczne rządy sprawował ks. Fryderyk, który oficjalnie wstąpił na tron w 1808 jako Fryderyk VI. Polityka neutralności zapewniała krajowi rozwój gospodarczy i pozwalała przeprowadzić istotne reformy wewnętrzne...