Dalekie

Czytaj Dalej

Rola Dalekiego Wschodu w polityce zagranicznej USA do początku lat 70

1949 proklamacja Chrl przez Mao Tse-Tung -w USA nazywano to „utrata Chin” -Amerykanom nie usmiechalo się to-utracili sojusznika a na jego miejscu wyrósl komunistyczny kolos-uklad sil na Dalekim Wsch. na Dalekim Wsch.

„Nie tak daleko do Czarnolasu z Nagłowic – A jednak jak daleko, mowo polska, powiedz!” – zestawiając twórczość J. Kochanowskiego i M. Reja, wykaż słuszność powyższych słów

Treść jego utworów, język i styl, bogactwo środków artystycznych, różnorodność budowy wiersza daleko odbiegają od ubóstwa poezji średniowiecznej i niewyszukanej stylistyki utworów Mikołaja Reja.

Ekspansja Japonii na Dalekim Wschodzie

Do Rosji natomiast dołączyły się Francja (która nie mogła odmówić Rosji poparcia po zawarciu sojuszu w latach 1892 – 1894) oraz Niemcy – był to dla nich dobry moment, by zwiększyć swoje wpływy na Dalekim Wschodzie; ponadto chciały wplątać Rosję w konflikt na tym obszarze, co mogło by ją odciągnąć od spraw w Europie.

Azja Południowa i Daleki Wschód. Australia i Oceania (1945 - 1992) - Wojna koreańska

A „ochotnicy chińscy", wspierani przez oddziały Kim Ir Sena, wyparli wojska ONZ daleko na południe, wykorzystując swa ogromną przewagę liczebną (oddziały chińskie liczyły co najmniej 1,5 min ludzi, według niektórych źródeł znacznie więcej).

Azja Południowa i Daleki Wschód. Australia i Oceania (1945 - 1992) - Konflikt radziecko - chiński

miała miejsce pograniczna wojna na ograniczoną skalę nad rzeką Ussuń na Dalekim Wschodzie.

Franciszek Ksawery i Daleki Wschód

1552, święty) był hiszpańskim jezuitą, który na prośbę króla portugalskiegoudał się przez Afrykę na Daleki Wschód, posiadając jako legat papieski szerokie uprawnienia naterenach misyjnych.

Poezja młodopolska bliska czy daleka współczesnemu odbiorcy?

W poezji młodopolskiej znalazły odzwierciedlenie modne wówczas kierunki artystyczne; impresjonizm, symbolizm, naturalizm, ekspresjonizm. Wszystkie te środki artystyczne służyły do ukazania człowieka, jego odczuć i problemów u schyłku wieku XIX. Poezja operująca tak bogatymi środkami artystycznymi...

Młodopolska poezja L. Staffa – równocześnie bliska i daleka programowi epoki.

 

Leopold Staff należy do drugiego pokolenia pisarzy młodopolskich. Jego debiut w 1901 roku, tom poetycki „Sny o potędze”, w większości tekstów zdecydowanie odbiega swym charakterem od konwencji modernistycznej. Staff próbuje przeciwstawić się destruktywnym wpływom dekadentyzmu. Wywyższa siłę i moc...

Początek ekspansji Japonii na Dalekim Wschodzie

Rewolucja Meiji zapoczątkowana w 1868 rozpoczęła wielki proces modernizacji państwa i społeczeństwa japońskiego. Trzeba tu zwrócić szczególną uwagę na jej wielopłaszczyznowość. Właśnie dzięki niej w 1889 Japonia otrzymała wzorowaną na ustawie zasadniczej Królestwa Pruskiego konstytucję, która...

Jak daleko powinna sięgać globalizacja marki?

W przeszłości firmy wybierały marki mające jakieś znaczenie w ich krajach. Kiedy później próbowały wprowadzić te produkty na nowe rynki zagraniczne stwierdzały często, że ich marka nie spełnia swego zadania. Była trudna do wymówienia, obrażliwa. śmieszna, nic nie znacząca lub już używana przez...

Wyprawy skandynawów na daleki zachód i na wschód

 

Kolonizacja norweska:

Wyspy Brytyjskie

Szetlandy

Orkady

Hebrydy

Wyspy Owcze

Islandia

Grenlandia- zasiedlona pod wodzą islandzkiego wikinga Eryka Rudego w 981 r.

Vinlandia (Ameryka; wschodnie wybrzeże dzisiejszych Stanów Zjednoczonych)- zasiedlona pod wodzą syna...

Azja Południowa i Daleki Wschód. Australia i Oceania (1945 - 1992) - Podział Indii Brytyjskich

 

Sytuacja Indii Brytyjskich wyraźnie zaostrzyła się w pierwszej połowie XX wieku. Chroniczny głód, regularne epidemie, rosnące przeludnienie (w dolinie Gangesu i w południowych rejonach półwyspu), utrzymywanie się archaicznych struktur, feudalnych, presja fiskalna brytyjskiej władzy, degeneracja rodów...

Azja Południowa i Daleki Wschód. Australia i Oceania (1945 - 1992) - Konflikt kaszmirski

 

Znacznie trudniejszym do rozwiązania okazał się problem innego królestwa himalajskiego - Dżammu i Kaszmiru graniczącego z Pakistanem, Afganistanem, Chinami i IndiamLRządzone przez radżę-Hindusa państwo to posiadało ludność przeważnie muzułmańską.

Gdy radża optował za wejściem Kaszmiru w...

Azja Południowa i Daleki Wschód. Australia i Oceania (1945 - 1992) - Separatyzm sikhijski

 

Konfrontacja obydwu państw była czynnikiem sprzyjającym rozwojowi sikhijskiego separatyzmu. Synkretystyczna (łącząca elementy paru religii) sekta sikhów stała się, poczynając od XVII wieku, jednym z najsilniejszych elementów etniczno-religijnych Pendżabu, najbogatszej indyjskiej prowincji.

Pendżab...

Azja Południowa i Daleki Wschód. Australia i Oceania (1945 - 1992) - Indie pod rządami Kongresu

 

Przez pierwsze 30 lat od uzyskania niepodległości Indiami rządził niepodziel­nie Kongres, kierowany przez Nehru i jego następców, wśród których najwybit­niejszą postacią była córka Nehru, Indira Gandhi.

Nehru prowadził politykę reformatorską, zlikwidował wpływ radżów na życie polityczne...

Azja Południowa i Daleki Wschód. Australia i Oceania (1945 - 1992) - Pakistan

 

W Pakistanie przez pierwsze lata niepodległości rządziła Liga Muzułmańska. Od 1957 r. w Pakistanie rozpoczęły funkcjonować kolejne dyktatury wojskowe (gen. Ajub-chan, gen. Jahja-chan).

Zagrożenie ze strony Indii doprowadziło do cichego sojuszu Pakistanu z maoistowskimi Chinami. Wojna w 1965 r. z...

Azja Południowa i Daleki Wschód. Australia i Oceania (1945 - 1992) - Wojna indyjsko - pakistańska 1971 r. i utworzenie Bangladeszu

 

Podłożem następnej wojny stał się konflikt w Pakistanie Wschodnim. Kraj ten traktowany był przez rząd w Karaczi (ówczesnej stolicy Pakistanu) jak odległa kolonia.

Wzbudziło to wśród Bengalczyków (stanowiących znaczną większość ludności tego terytorium) nastroje separatystyczne. Ich wyrazicielem...

Azja Południowa i Daleki Wschód. Australia i Oceania (1945 - 1992) - Pakistan po 1971 roku

 

W Pakistanie po klęsce 1971 r. do władzy doszedł postępowy polityk Zulfiqar Ali Bhutto. Jego neutralistyczny kurs, złagodzenie konfrontacji z Indiami, refor­my społeczne zjednoczyły przeciw rządowi armię i islamskich fundamentalistów. W roku 1978 do władzy doszedł gen. Zia ul-Haq, reprezentant sił...

Azja Południowa i Daleki Wschód. Australia i Oceania (1945 - 1992) - Nepal

 

W Nepalu w latach 50-tych ówczesny monarcha król Mahendra, obalił władzę dynastii Ranów - dziedzicznych premierów związanych z Indiami i rozpoczął erę eksperymentów zwanych demokracją panczajatów, mających stworzyć sa­morządowe zaplecze dla autorytarnej władzy królewskiej.

Jego następca, Biren-dra...

Azja Południowa i Daleki Wschód. Australia i Oceania (1945 - 1992) - Sri Lanka

 

Cejlon (od kilkunastu lat zwany Sri Lanka) otrzymał status dominialny w 1950 r. Rządziły w nim najpierw siły prawicowe (premier Kotelawala), potem lewica (Partia Wolności z panią Sirimavo Bandaranaike na czele) potem znów prawica (Junius Jayewardene, Ranasinghe Premadasa).

Głównym problemem kraju stał...