Dagome iudex

Dagome iudex

Czytaj Dalej

DAGOME IUDEX, Dagone iudex

Najstarszy dokument państw, (nazwa od wystawcy) dot. Polski, zred. 990-992 w języku łac. w Polsce, Niemczech lub Rzymie, zachowany w formie obszernego wyciągu z napisanego ok. 1087 na podstawie archiwaliów Kurii rzym. Collectio canonum kard. Deusdedita; tekst, rekonstruowany z 6 zasadniczych kopii, zawiera...

DAGOME

Imię, pod którym pojawia się Mieszko I w regeście (streszczeniu) nie zachowanego dokumentu zwanego Dagome iudex łac., 'Dagome sędzia', wystawionego ok 990-992, oddającego posiadłości Mieszka I pod opiekę papieża Jana XV.