Dąbrowski

Czytaj Dalej

NOCE I DNIE, powieść M. Dąbrowskiej

NOCE I DNIE, powieść M. Dąbrowskiej, wyd. w Warszawie 1931-34: t. 1 Bogumił i Barbara (1931, na karcie tyt. 1932), t. 2 Wieczne zmartwienie (1932), t. 3 cz. 1-2 Miłość (1933), t. 4 Wiatr w oczy (1934); wstępne red. t. 1-2 pt. Domowe progi (prwdr. „Kobieta Współcz." 1928-29, wyd. os. 1969) i Kłopoty pani...

Mazurek Dąbrowskiego

Mazurek Dąbrowskiego - polska pieśń patriotyczna, od 26 lutego 1927 oficjalny hymn państwowy Rzeczypospolitej Polskiej. Pierwotnie, jako Pieśń Legionów Polskich we Włoszech, został napisany przez Józefa Wybickiego, autor melodii opartej na motywach ludowego mazurka jest nieznany. Pieśń powstała w lipcu 1797 we włoskim miasteczku Reggio Emilia. Od samego początku z aplauzem została przyjęta przez Legiony Dąbrowskiego. Z początkiem 1798 znana była również w kraju we ...

Jan Henryk Dąbrowski - Informacje Ogólne

Urodzony 2 lub 29 sierpnia 1755 roku w Pierzchowcu (Krakowskie). Zmarł 6 czerwca 1818 roku w Winnogórze (Wielkopolskie). Był generałem i twórcą Legionów Polskich we Włoszech, syn Jana Michała oficera wojsk Saskich i Zofii z Lettowów. Od 1771 ochotnik w wojsku Saskim.

W roku 1792 podał się do dymisji i...

MAZUREK DĄBROWSKIEGO, Jeszcze Polska nie zginęła

MAZUREK DĄBROWSKIEGO, Jeszcze Polska nie zginęła, pieśń patriot., zatwierdzona urzędowo 1926-27 i 1948 jako hymn państw., ale pełniąca rolę hymnu nar. już znacznie wcześniej. Ułożona pt. Pieśń legionów polskich w Włoszech przez J. Wybickiego (autorstwo uległo w 1 poł. XIX w. zupełnemu niemal...

Maria Dąbrowska (1889 — 1965)

Urodziła się 6X 1889 w Russowie koło Kalisza. Studiowała nauki przyrodnicze w Lozannie i Brukseli. Działalność pisarską rozpoczęła jako publicystka; pierwszą wydaną książką pisarki był zbiór opowiadań dla dzieci Powstanie 1863 r. Powitanie wojny i swobody (1916). Za właściwy debiut artystyczny...

Człowiek - jego związek z natura i społeczeństwem (Nad Niemnem E. Orzeszkowej, Chłopi W. S. Reymonta, Noce i dnie M. Dąbrowskiej)

Człowiek - jego związek z natura i społeczeństwem (NadNiemnem E.Orzeszkowej, Chłopi W. S. Reymonta, Noce i dnie M. Dąbrowskiej)

I. WSTĘP: Wszystkie wymienione w temacie utwory to obszerne powieści realistyczne, a więc zgodnie z konwencją gatunku są w nich ukazani prawdopodobni, typowi bohaterowie...

Człowiek - jego związek z natura i społeczeństwem (NadNiemnem E.Orzeszkowej, Chłopi W. S. Reymonta, Noce i dnie M. Dąbrowskiej)

Człowiek - jego związek z natura i społeczeństwem (NadNiemnem E.Orzeszkowej, Chłopi W. S. Reymonta, Noce i dnie M. Dąbrowskiej)

I. WSTĘP: Wszystkie wymienione w temacie utwory to obszerne powieści realistyczne, a więc zgodnie z konwencją gatunku są w nich ukazani prawdopodobni, typowi bohaterowie...

Mazurek Dąbrowskiego odpowiedzią na III rozbiór Polski, na utratę niepodległości

­­„Byliśmy, my Polacy, cząstkami tworu za słabego, aby żyć naprawdę, dość silnego jednak, aby upierać się przy życiu” czytamy w przedmowie do Trans – Atlantyku. W. Gombrowicz trafnie ocenił przyczynę upadku Polski, jak i bezwzględnie podsumował 123 lata niewoli, podczas których Polacy nieustannie...

DĄBROWSKI Jan Henryk

(1755-1818), Generał obrońca Warszawy w 1794, twórca Legionów polskich we Włoszech 1797, organizator powstania w Wielkopolsce 1806, uczestnik kampanii napoleńskich 1806-07, 1809 i 1812. Unieśmiertelniony w refrenie Mazurka Dąbrowskiego; zob. „Jeszcze Polska..." A ja mam mojego mazurka odpowiadał pogodnie...

DĄBROWSKA MARIA, z SZUMSKICH

DĄBROWSKA MARIA, z SZUMSKICH, ur. 6 X 1889 w Russowiepod Kaliszem, z m . 19 V 1965 w Warszawie, powieściopisarka i publicystka. Pochodziła z zubożałej rodziny ziemiańskiejj;ojciec D., powstaniec 1863, był administratorem majątkówziemskich. Po zakończeniu nauki w prywatnych pol.szkołach średnich w Kaliszu...

Teoria dezintegracji pozytywnej K. Dąbrowskiego

 

Ewolucję psychiczną rozumie jako proces rozluźnienia pierwotnej spoistości całości (tzw. integracji pierwotnej), a następnie scalania jej elementów na wyższym poziomie.

Jest to dezintegracja pozytywna, gdyż ta nowa organizacja jest podobnie zwarta i sprawna jak poprzednia. Istota mechanizmu...

Maria Dąbrowska

Urodziła się 6.10.1889 roku w Russowie pod Kaliszem. Zmarła 19.05.1965 roku w Warszawie. Studiowała nauki przyrodnicze, socjologię I filozofię w Lozannie (Szwajcaria) I w Brukseli (Belgia). Twórczość Marii Dąbrowskiej stanowią utwory epickie. Najbardziej znana jest powieść ?Noce i dnie?. Pozostałe to...

„Ludzie stamtąd” Marii Dąbrowskiej wyrazem hołdu dla kultury mieszkańców czworaków

1. „Triumf Dionizego”

Dabrowska stawia w utorze pytania o sens zycia. Dionizy Unislawski w skutek kalectwa utracil wiare w sens wlasnej egzystencji, dzieki pracy poczul się czlonkiem wiejskiej spolecznosci. Praca pozwala czlowiekowi poznac wlasna wartosc. Dionizy dzieki Jozefowi Michalszczakowi zwanym Szatanem...

DAMBROWSKI, Dąbrowski, SAMUEL

DAMBROWSKI, Dąbrowski, SAMUEL , ur. 1577 w Pogorzeli(Wielkopolska), zm. 15 VII 1625 w Wilnie, pisarz reformacyjnyi kaznodzieja. Po studiach w Tor. Gimn. Akad. i uniw. w Królewcui Wittenberdze od 1600 pastor ewang.-augsb. w Poznaniu,1607 superintendent wielkopol., od 1615 - zborów litew.i żmudzkich; zmarł podczas...

DĄBROWSKI IGNACY

DĄBROWSKI IGNACY, ur. 21 IV 1869 w Warszawie, zm. 4 II 1932 tamże, powieściopisarz, nowelista. Pochodził z rodzinyurzędniczej. W 1880 rozpoczął naukę, ale gruźlica i trudnewarunki materialne zmusiły go do wyjazdu na wieś. Pracowałjako nauczyciel d o m o w y ; 1897 wyjechał do Szwajcarii, Francjii...

DĄBROWSKI TADEUSZ

DĄBROWSKI TADEUSZ, ur. 18 X 1887 w Drohobyczu, zm. 22 XI 1919 w Stryju, krytyk, publicysta. W 1905-10 studiował nawydz. filoz. Uniw. Lwowskiego. Ogłaszał artykuły i rozprawykryt. i hist.lit., m. in. w lwow. „Widnokręgach", „BiblioteceWarsz.", „Prawdzie". Od 1915 w Krakowie, współpracowałz N K N , był...

ŚMIERĆ. Studium, powieść I. Dąbrowskiego

ŚMIERĆ. Studium, powieść I. Dąbrowskiego, prwdr. w „Bibliotece Warsz." 1892, wyd. os. w Warszawie 1893. Powieść kontynuuje próby przedstawienia objawów tzw. „choroby wieku" podjęte przez pisarzy pokolenia pozytywistów (A. Mańkowski Hrabia August, H. Sienkiewicz Bez dogmatu, E. Orzeszkowa Dwa bieguny)...

DĄBROWSKI WITOLD

DĄBROWSKI WITOLD, ur. 26 IX 1933 w Pruszkowie, zm. 10 V 1978 w Warszawie, poeta, tłumacz, publicysta. W czasie studiów polonist. na UW (1951-55) współzałożyciel (1954) Studenckiego Teatru Satyryków (STS), autor tekstów piosenek poet. i satyr, (przedr. w wyborze Myślenie ma kolosalną przyszłość 1957);...

DĄBROWSKI Jan Henryk (2 lub 29 VIII 1755 - 6 VI 1818), gen. poi.

Ur. w Pierzchowcu w pow. bocheńskim, młodość spędził w Saksonii, od 1771 w wojsku sas., w p. szwoleżerów ks. Albrechta. 1792 wrócił do Polski, mianowany wicebrygadie-rem 1 bryg. kaw. narodowej. W powstaniu kościuszkowskim gen.-mjr, bronił Warszawy, dowodził w IX 1794 wyprawą do Wielkopolski. Schronił...

MAZUREK DĄBROWSKIEGO, późniejszy poi. hymn narodowy

Powstał w VII 1797 w Reggio nelPEmilia w płn. Italii. Autorem był zaprzyjaźniony z gen. Dąbrowskim Józef Wybicki, który do ludowej muzyki z Podlasia ułożył słowa pieśni zachęcającej żoł. poi. do walki o niepodległość.

Autor wyrażał przekonanie, że w niedalekiej przyszłości, idąc za...