Czystość

Czytaj Dalej

O czystości i łagodności w Świętej Rodzinie

O czystości i łagodności w Świętej Rodzinie Czystość zwyczajna polega na wyrzeczeniu się wszelkich grzesznych przyjemności. Czystość nadzwyczajna polega na wyrzeczeniu się wszystkich seksualnych przyjemności, które w zwykłych warunkach są dozwolone. Dziewictwo Najświętszej Maryi Panny jest cnotą anielską, wyniosło ono Maryję ponad sferę cielesną i wysublimowało ponad jej ciało gdyż przez uczestnictwo w dziewictwie samo ciało nabiera nowych cech i upodabnia je do ...

Zanieczyszczenie i ochrona Bałtyku - Warunki czystości Bałtyku

Jest całkowicie jasne ,że tylko czyste zlewisko Bałtyku zapewni czystość morza . Podstawowy warunek czystości Bałtyku jest już wypracowany i stopniowo wprowadzany w życie. Jest to ograniczenie emisji zanieczyszczeń w zlewisku Bałtyku przynajmniej o 50 %. Niestety warunek ten jest bardzo trudny i...

ICHWAN as - SAFA, Bracia Czystości

Muzułm. tajnestowarzyszenie rei.-filoz. działające w 2. poł. X w. i na pocz.XI w., głównie w Basrze i Bagdadzie.

Członkami I. byli filozofowie i uczeni reprezentujący tendencjereformatorskie islamu (m.in. —> Alhazen oraz al-Madżriti,zm. 1005, który rozpowszechnił doktrynę I. w Hiszpaniiarab.); ulegając...

Wczesne dzieciństwo - drugi i trzeci rok życia dziecka - Trening czystości

Sfera życia, której opanowanie w zgodzie z kulturowymi normami rodzić może szereg przypadających na omawiany okres trudności dotyczy problemu wydalania. W naszej kulturze przywykliśmy oczekiwać od dwu-trzylatka, że potrzeby, o których tu mowa będzie ono załatwiać w określonym miejscu, na przykład w...

Kontrola stanu czystości wód

Celem określenia stanu czystości wód instaluje się na rzekach automatyczne stacje pomiarowe, któ­rych zadaniem jest regularne wykonywanie analizy zasadowości lub kwasowości wody, stężenia w wodzie szkodliwych związków chemicznych oraz określenia kilku innych współczynników cha­rakteryzujących...

RADIATORY – ZASTOSOWANIE W KOMPUTERACH - Czystość

Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że zarówno wiatrak, żeberka radiatora, jak i całe wnętrze obudowy komputera powinny być wolne od kurzu i brudu, które spowalniają pracę wiatraka i utrudniają wymianę ciepła.

Czystość

Cnota, która umożliwia ludziom scalenie życia seksualnego z całą swoją osobowością odpowiednio do własnego powołania: dla żyjących w celibacie przez całkowitą wstrzemięźliwość, dla małżonków przez wierność, a dla ludzi samotnych przez panowanie nad sobą.

Zob. małżeństwo, życie...

Czystość materiału siewnego

Procentowy udział normalnie wykształconych i nie uszkodzonych nasion danego gat. w badanej próbce. Cecha ta wykorzystywana jest do obliczania wartości użytkowej.

Czystość odmianowa

Stopień zanieczyszczeniaplantacji nasiennej roślinami innych odmiantego samego gatunku. Plantacja odmianowoczysta nie zawiera tego rodzaju domieszek.

Kojarzenie w czystości rasy

Łączenie osobników należących do populacji wyróżniającej się swym genotypem od innych populacji tego samego gatunku. Zob. też krzyżowanie.