Teoria porządku naturalnego i produktu czystego fizjokratów

Teoria produktu czystego głosi, że tylko w rolnictwie zachodzi proces otrzymywania nadwyżki ponad wyłożone nakłady.

Czysta dysgenezja gonad z kariotypem 46XX

Etiopatogeneza jest związana z zaburzeniami genów autosomalnych, biorących udział w różnicowaniu gonad. Przypadki rodzinnego występowania tego zespołu dotyczą dziedziczenia recesy wnego związanego z chromosomem X lub są związane z transmisją autosomalną. Do charakterystycznych objawów klinicznych...

KIERUNKI ARTYSTYCZNE W EPOCE XX LECIA MIĘDZYWOJENNEGO - NURT POEZJI CZYSTEJ

−  autorem był ksiądz Henryk Bremond −  poezja jest poza granicami sensu

−  nie nazywa niczego

−  jest odzwierciedleniem wrażliwości, uczuć −  doświadczenie mistyczne  

Wszystkie kierunki mają wspólne cechy:

2.  wyzwolenie człowieka, psychiki spod jarzma jakichkolwiek kanonów (estetycznych, moralnych...

Model czystej konkurencji

 

Charakteryzuje się dużą liczbą niezależnych producentów, z których żaden indywidualnie nie ma wpływu na cenę, kształtującą się pod wpływem całkowitych wielkości popytu i podaży. Przedmiotem obrotu na takim rynku są produkty jednorodne (np. jabłek), a konkurencja ma charakter cenowy (dąży się...

Trzy „czyste” typy kultury politycznej

1. Kultura parafiańska (zaściankowa):

- Kompletny brak wiedzy o polityce, brak zainteresowania sprawami życia publicznego;

- Działalność polityczna jest domeną zamkniętych elit;

- Poddani nie mają żadnych praw publicznych i możliwości wywarcia wpływu na decyzje panujących rodów.

2. Kultura...

Wskaż na relacje pomiędzy produkcją globalną, końcową, czystą i finalną w procesie gospodarowania

Produkcja końcowa jest to produkcja, która ma zakończony pewien etap produkcyjny i jest ona przeznaczona do dalszej produkcji (ale może być też skonsumowana).

Produkcja finalna to taka, której wszystkie etapy produkcji są już zakończone, jest ona przeznaczona do konsumpcji. Każda produkcja finalna jest...

Brodawkowiec czysty

 

Wygląd: Darnie złotobrązowe lub żółtozielonawe, bardzo lśniące; łodyżki luźno płożące się z krzaczastymi, spłaszczonymi gałązkami, zazwyczaj skierowanymi ku dołowi; suche liście przylegają dachówkowato; liście krótko zaostrzone, podłużnie jajowate, całobrzegie lub przy szczycie...

CZYSTA FORMA

 

 

U S. I. Witkiewicza — jedno z głównych pojęć jego estetyki, oznaczające konstru­kcję elementów dzieła sztuki, takich jak dźwięki, barwy, kształty, słowa, gesty, które, uwolnione od związków treścio­wych, jedynie w oderwaniu od zastoso­wań praktycznych mogą zapewnić dziełu jedność i...

Składnik pokarmowy czysty

Termin przyjęty umownie w nawożeniu do interpretacji ilościowej składnika pokarmowego. Umowny symbol nie zawsze odpowiada formie pobieranej przez rośliny, np. fosfor, jako cz.s.p., wyrażany jest symbolem P lub P2O5, natomiast rośliny pobierają ten pierwiastek w formie jonów H2 PO4– i HPO42–.