Czysta forma

Czytaj Dalej

Znaczenie Teorii Czystej Formy

Teoria czystej formy jest wytworem rozwoju dramaturgii dwudziestolecia międzywojennego, z nurtu sztuki awangardowej teatru groteski i drwiny. Wstęp do teorii czystej formy w teatrze.

„SZEWCY” I. WITKIEWICZA - TEORIA CZYSTEJ FORMY W TEATRZE

Widz oglądający spektakl Czystej Formy powinień mieć wrażenie, że śni jakiś dziwny sen.  „Szewcy” posiadają istotny związek z rzeczywistością społeczną i polityczną, ale możemy także odnaleźć w tym dramacie pewne elementy Czystej Formy.

CZYSTA FORMA

 

 

U S. I. Witkiewicza — jedno z głównych pojęć jego estetyki, oznaczające konstru­kcję elementów dzieła sztuki, takich jak dźwięki, barwy, kształty, słowa, gesty, które, uwolnione od związków treścio­wych, jedynie w oderwaniu od zastoso­wań praktycznych mogą zapewnić dziełu jedność i...

Formy podstawowe czasowników mocnych i nieregularnych cz.2

 

Infinitiv/Präteritum/Partizip II:

heben/hob/gehoben-podnosić, podnieść

heißen/hieß/geheißen-nazywać się

helfen/half/geholfen-pomóc

kennen/kannte/gekannt-znać

kommen/kam/gekommen-przyjść, przybyć

können/konnte/gekonnt-móc, umieć

lassen/ließ/gelassen-kazać, pozwolić...

Formy podstawowe czasowników mocnych i nieregularnych cz.2

 

Infinitiv/Präteritum/Partizip II:

heben/hob/gehoben-podnosić, podnieść

heißen/hieß/geheißen-nazywać się

helfen/half/geholfen-pomóc

kennen/kannte/gekannt-znać

kommen/kam/gekommen-przyjść, przybyć

können/konnte/gekonnt-móc, umieć

lassen/ließ/gelassen-kazać, pozwolić...

DZIEŁO LITERACKIE - Forma i treść dzieła

FORMA I TREŚĆ DZIEŁA To, co nazywa się potocznie formą dzieła literackiego, jest jego podwójnym uporządkowaniem.

Niektóre współczesne formy dramatu - Dramat epicki

Dramat epicki — odmiana XX-wiecznego dramatu, którą wprowadził i teoretycznie ugruntował Bertolt Brecht, autor m. in. Matki Coura-ge, Kaukaskiego kredowego kola i Kariery Artura Ui. Odmiana ta, podobnie jak wiele innych zrodzonych w tym stuleciu, wyrosła z odrzucenia konwencji teatru naturalistycznego. W...

Niektóre współczesne formy dramatu - Dramat poetycki

Odmiana ta nawiązuje do dawnych — przedrealistycz-nych — form dramatu, zwłaszcza do tragedii antycznej, teatru średniowiecznego, dramatu romantycznego, zaś w tematyce — do motywówmitologicznych, biblijnych, legendowych i historycznych.

Niektóre współczesne formy dramatu - Dramat groteskowy

W utworach należących do tej odmiany wielką rolę grają chwyty czarnego humoru, purnonsensu i zwłaszcza parodii, kierującej się zarówno przeciw schematom, banałom i zniewoleniom językowej komunikacji, jak też przeciw skostniałym i zużytym formom przedstawienia teatralnego.

KSIĘGA PSALMÓW - TEMATYKA, WALORY FORMY

Psalmy to utwory do śpiewania przy akompaniamencie harfy i cytry. Psalmów jest 150. Twórcy to Dawid, Mojżesz, Salomon, Asaf, Karachit, Ezramit. Dzielimy je na:

1.  pochwalne

2.  błagalne

3.  dziękczynne

4.  mądrościowe

5.  pokutne Charakter psalmów:

1.  pieśni liryczne mówiące o kondycji...

EPIKA ŚREDNIOWIECZNA - ARTYZM FORMY

Z tego powodu stosował on na przemian formę epicką i dramatyczną.

WALORY TREŚCI I FORMY BAJEK IGNACEGO KRASICKIEGO

Walory formy bajek Ignacego Krasickiego: −  są zwięzłe i oszczędne −  język jest prosty −  są pisane trzynastozgłoskowcem −  mają rytm −  zastosowany jest kontrast −  Krasicki oddziaływał na rozum −  odwoływał się do ludzkiego rozsądku i indywidualnej refleksji −  lapidarność (zwięzłość i skrótowość wypowiedzi połączone z rzeczowością)

„KORDIAN” - WALORY FORMY UTWORU

synkretyzm formy (monolog Kordiana - liryka, opowiadania Grzegorza - epika, dialogi - dramat) 3.

KIERUNKI ARTYSTYCZNE W EPOCE XX LECIA MIĘDZYWOJENNEGO - NURT POEZJI CZYSTEJ

−  autorem był ksiądz Henryk Bremond −  poezja jest poza granicami sensu

−  nie nazywa niczego

−  jest odzwierciedleniem wrażliwości, uczuć −  doświadczenie mistyczne  

Wszystkie kierunki mają wspólne cechy:

2.  wyzwolenie człowieka, psychiki spod jarzma jakichkolwiek kanonów (estetycznych, moralnych...

„GRANICA” Z. NAŁKOWSKIEJ - NOWATORSTWO FORMY

Powieść realistyczna zwykle opowiadała historię podczas której dokonywały się wydarzenia. Skutki podane były zawsze na końcu. Nałkowska rozpoczyna powieść od finału, rozwiązania akcji. Streszczając koniec rozładowuje ciekawość czytelnika. Nie oczekuje on rozwiązania tylko zastanawia się co się...

"Kartoteka" Tadeusza Różewicza - nowoczesna forma dramatu

"Kartoteka" to również wypowiedź o tworzeniu dramatu i teatru, uzasadniająca nową formę dramatu dostosowaną do nowych czasów. Forma dramatu jest odbiciem rzeczywistości - chaotycznej, rozbitej, nielogicznej.

Rozmowa z Bogiem forma, funkcje

Nie ma nic trudniejszego niż szczera rozmowa. Wydawać by się mogło, że to banalne stwierdzenie, ale nie do końca. Aby rozmawiać, do niedawna jeszcze, dopóki nie wymyślono telefonów, trzeba było stanąć twarzą w twarz z rozmówcą. To powodowało, że oprócz słów dostrzegaliśmy też mimikę i...