CZYSTY

Czysta sztuka (filozofia, nauka) oderwana od bieżących zagadnień, spraw otaczającego życia, służąca wyłącznie celom estetycznym (poznawczym, a nie praktycznym). Czyste i nieczyste zwierzęta. Czystym wszystko czyste z Biblii, List do Tytusa, 1,15.

CZYSTA ŚWIADOMOŚĆ

Redukcja taka pozwala odsłonić niepowątpiewalną sferę poznawczą, jaką jest czysta świadomość wraz z jej podmiotem — czystym „ja" (—^ ja /7/), przy czym to, co transcendentne, traktowane jest jedynie jako korelat intencji czystej świadomości.

Znaczenie Teorii Czystej Formy

Teoria Czystej Formy jest przeciwstawieniem się tradycji, zarówno dramatu naturalistycznemu, jak i symbolicznemu. Czysta Forma ma zaskakiwać widza, wprowadzać go w świat uczuć metafizycznych, dać mu nowy wymiar przeżywania.

„SZEWCY” I. WITKIEWICZA - TEORIA CZYSTEJ FORMY W TEATRZE

Widz oglądający spektakl Czystej Formy powinień mieć wrażenie, że śni jakiś dziwny sen.  „Szewcy” posiadają istotny związek z rzeczywistością społeczną i polityczną, ale możemy także odnaleźć w tym dramacie pewne elementy Czystej Formy.

Grzybówka czysta

Zastosowanie: grzybówka czysta uważana była wcześniej za jadalną, jednakże ujawniły się różne przypadki zatrucia. Uwagi ogólne: pura oznacza „niezafałszowana, czysta".

INFORMACJA CZYSTA A ZBELETRYZOWANA

Wydaje się, ze informacja czysta to jedynie swoista konstrukcja teoretyczna, niemożliwą wręcz do zrealizowania w aktach komunikacji językowej.

Konie wierzchowe czystej krwi

Jest to obszerny zapis rodowodo­wy wszystkich koni angielskich czystej krwi po­chodzących od tylko 46 koni sprowadzonych do Anglii w XVII i XVIII wieku. Konie angielskie czystej krwi mają małą, smu­kłą głowę, zagłębienie na klatce piersiowej i pro­sty grzbiet.

Inflacja czysta

Przypadek czystej inflacji ma nie tylko znaczenie bycia możliwością teoretyczną. Owe zastosowanie praktyczne zjawiska czystej inflacji jest często spotykane w ocenach projektów dużych inwestycji Autor: Agata Micherda

TECHNIKA WYKONYWANIA POSIEWÓW - Izolacja czystych kultur

Tak wyizolowane czyste kultury mikroorganizmów należących do jednego gatunku nazywamy szczepami.

MIŁOŚĆ-CZYSTA U KĄPIELI MORSKICH. Komedia

Użyta w tytule formuła „miłość-czysta" ma sens ironiczny: to produkt konwencji salonowej, nie angażującej serio człowieka, przy czym - w przeciwieństwie do wcześniejszych komedii Norwida - nie wielka dama okazuje się niezdolna do uczucia, ale mężczyzna, również arystokrata, Erazm hrabia Flegmin, wyrachowany człowiek interesu (przypominający barona Erazma z —> Aktora) -, z ironią potraktowana też została para romant.

PURE NONSENS (ang. czysty absurd), odmiana dowcipu

czysty absurd), odmiana dowcipu, w której komiczny efekt rodzi się z jawnej niedorzeczności - ze Skojarzenia pojęć lub obrazów zaskakująco nielogicznego, pozbawionego motywacji, uderzającego w poczucie zdrowego rozsądku, bezinteresownie absurdalnego; np.

Audiometria tonu czystego

Audiometr jest generatorem drgań elektrycznych używanych do określenia progu słuchowego dla tonów czystych, tj. Względny próg słyszeniudla tonów czystych jest prostszą metodą wykazania i opisu progu słuchowego.

Czysty monopol

czysty monopol występuje wtedy.

Czysty oligopol

czysty oligopol składa się z kilku prze-siębiorstw.

Co to jest renta ekonomiczna. Na czym polega czysta renta ekonomiczna a na czym zwykła renta ekonomiczna?

  Renta ekonomiczna – korzyść z użytkowania zasobu lub czynnika produkcji, która przewyższa jego koszt alternatywny; Czysta renta ekonomiczna – korzyść z wykorzystania zasobu o zerowym koszcie alternatywnym, np.

Omów model czystej gospodarki rynkowej. W jakim celu został on skonstruowany?

Model czystej gospodarki rynkowej: 1) Na rynku działają tylko gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa w rolach nabywców i sprzedawców.

Jakie są właściwości czystego monopolu?

  Właściwości czystego monopolu: 1° na rynku znajduje się tylko jeden nabywca lub sprzedawca, 2° monopolista nie ma żadnych preferencji (monopol niedyskryminujący), 3° rynek jest w pełni przejrzysty, 4° nie istnieje konkurencja.

CZYSTA TEORIA

czystego akceleratora, uwzględniających jedynie mechanizm zależności pomiędzy wzrostem dochodu i oszczędności.

AKT CZYSTY

  AKT CZYSTY (tłum.

Czysty poniedziałek

Czysty poniedziałek jest dniem świętowania.