Czynsze leasingowe

  Czynsze leasingowe są to comiesięczne opłaty, jakie w czasie trwania umowy leasingobiorca wpłaca na rzecz leasingodawcy. Wysokość czynszów w poszczególnych miesiącach jest określona w umowie.

CZYNSZ. Komedia w 3 aktach

CZYNSZ. ludu (we wsi, gdzie zamienionopańszczyznę na czynsze!

CZYNSZ

znów na rzecz czynszu, aż do uwłaszczenia chłopów w zaborze pruskim 1811-48, w Galicji 1848, w Królestwie Polskim 1864.