Jakie czynniki w naszej osobowości prowadzą do depresji - Niewłaściwy system nagradzania

Dzieci uczą się reagowania na to, za co są nagradzane lub karcone. Przykład: jeśli w czasie depresji dziecko jest nagradzane możliwością zostania w domu i niepójścia do szkoły oraz dodatkową uwagą, będzie miało skłonności do reagowania depresją w swym zachowaniu. Jest niewłaściwie nagradzane za...

Jakie czynniki w naszej osobowości prowadzą do depresji - Niedoczynność tarczycy

Niedoczynność tarczycy może wywołać depresję. Wielu lekarzy ogólnych od lat już wie, że w pewnych (rzadkich) przypadkach depresji pomóc mogą leki wzmacniające pracę tarczycy. Dotyczy to nie tylko depresji spowodowanych niedoczynnością tarczycy, ale także innych jej przypadków. Czasami pomocne...

Jakie czynniki w naszej osobowości prowadzą do depresji - Cukrzyca

W naszej kulturze cukrzyca jest zbyt eksponowana. Na jej temat napisano wiele książek. Przypisuje się jej powodowanie przemęczenia, depresji i wielu innych dolegliwości. Ten przesadny akcent sprawił, że bardziej konserwatywni lekarze stali się sceptyczni w tej sprawie. Cukrzyca istnieje, może spowodować...

Jakie czynniki w naszej osobowości prowadzą do depresji - Infekcje wirusowe

Depresja często towarzyszy chorobom wirusowym. Nawet gdy chory ma lekkie wirusowe zapalenie górnych dróg oddechowych, może zauważyć, że znajduje się w pewnej depresji (na poziomie fizycznym i biochemicznym). Krótkotrwałe zapalenie wirusowe może spowodować czasowe objawy depresji. Jak już wcześniej...

Jakie czynniki w naszej osobowości prowadzą do depresji - Wyczerpanie

Jedną z najpowszechniejszych przyczyn depresji jest dosyć częsty problem wyczerpania. Gdy osoba staje się przemęczona fizycznie i emocjonalnie, rezultatem tego może być depresja. W dziewiętnastym rozdziale l Księgi Królewskiej napisane jest, że Eliasz popadł w depresję, gdy był wyczerpany fizycznie i...

Jakie czynniki w naszej osobowości prowadzą do depresji - Depresja wieku młodzieńczego

Gdy depresji ulegają dorośli, to wyglądają i zachowują się jak ludzie pogrążeni w depresji. Gdy jednak depresji ulega człowiek miody, jego stan objawia się w sposób nietypowy. Zamiast wyglądać i zachowywać się jak osoba zrozpaczona, może on wyrażać depresję w jakimś czynie. Nastolatki...

Jakie czynniki w naszej osobowości prowadzą do depresji - Depresjo poporodowa

Bardzo powszechne jest, że kobieta ulega poważnej depresji po urodzeniu dziecka, szczególnie pierwszego. Depresja poporodowa ma miejsce najczęściej u matek, które tłumią swe mieszane uczucia związane z dzieckiem. Posiadanie takich uczuć jest czymś normalnym. Opiekowanie się dzieckiem to ogromna...

Jakie czynniki w naszej osobowości prowadzą do depresji - Depresja i starość

W okresie starzenia się często dostrzegamy uwydatnianie się głównych cech osobowości. Dlatego osoba, która przez całe życie zmagała się z depresją, może bardziej jej ulegać w miarę upływu lat. I przeciwnie; jeśli człowiek ma pozytywne spojrzenie na życie, a jego poczucie własnej wartości oparte...

Jakie czynniki w naszej osobowości prowadzą do depresji - Odgrywanie się

Wielu ludzi posługuje się depresją jako mechanizmem, dzięki któremu dają upust swemu gniewowi i odgrywają się na innych. Rozładowując w ten sposób gniew mogą w pewnym stopniu sobie ulżyć, ale robią przykrość innym. Życie z osobą chronicznie doświadczającą depresji stanowiłoby dosyć silną...

Jakie czynniki w naszej osobowości prowadzą do depresji - Przyciąganie uwagi innych

Ludzie często posługują się depresją jako środkiem do przyciągnięcia uwagi innych. Podobnie wykorzystują ją do manipulowania innymi. Początkowo rzeczywiście będą bardziej przyciągali uwagę. Jednak często odbiją się to na nich negatywnie i powoduje, że mają więcej kłopotów, bo rodzina i...

Jakie czynniki w naszej osobowości prowadzą do depresji - Depresjo maskowana

Określenie, które stało się popularne w latach pięćdziesiątych, to depresja zamaskowana. Cechuje się występowaniem somatycznych, czyli fizycznych objawów, które wydają się nie mieć żadnej przyczyny związanej z zaburzeniem funkcjonowania organizmu. Osoby w takim stanie szybko reagują na leki...

Jakie czynniki w naszej osobowości prowadzą do depresji - Zmiany w życiu

Współczynnik śmiertelności znacząco wzrasta w czasie pierwszego roku po utracie takiej osoby.

Czynniki wywierające wpływ na zapominanie

 

Kiedy treści są bezsensowne zapominanie jest bardzo szybkie, jeśli używamy jakiegoś materiału sensownego to ta krzywa mniej gwałtownie opada.

 Interferencja jest to rektro aktywne hamowanie, czy ułatwianie. Dużą część procesu zapominania da się wyjaśnić po przez działanie efektu...

Czynniki wywierające wpływ na zapominanie

Kiedy treści są bezsensowne zapominanie jest bardzo szybkie, jeśli używamy jakiegoś materiału sensownego to ta krzywa mniej gwałtownie opada.

 Interferencja jest to rektro aktywne hamowanie, czy ułatwianie. Dużą część procesu zapominania da się wyjaśnić po przez działanie efektu interferencji...

Genetyczne i środowiskowe czynniki rozwoju człowieka

Wszystkie możliwe do zaobserwowania właściwości organizmu powstają w wyniku współdziałania informacji zawartych w genach (odziedziczonych po naszych przodkach) i środowisku.

Ze środowiska organizm czerpie budulec i energię.

Każdy organizm dzięki przemianom chemicznym (metabolizm) przetwarza pokarmy na...

Czynniki dynamiczne stanowiące podstawę dążeń ludzkich i rozwoju osobowości (dążenie do mocy, poczucie niższości)

Człowiek dąży do doskonałości, do mocy. Na początku to dążenie wyraża się poprzez chęć bycia agresywnym (pierwotnie to dążenie miało wymiar agresji). Na ogół , gdy człowiek porównuje się z innymi widzi swoje gorsze strony, w efekcie czuje się gorszy i chce poprawić swój stan, chce być lepszym...

Czynniki odpowiedzialne za rozwój osobowości w ujęciu Murraya - Kompleks kastralny

Reprezentuje właściwości prenatalne, tzn. tęsknota za powrotem do macicy, brak oparcia i brak stanu kiedy było ciepło (tęsknota za przywróceniem warunków podobnych warunkom przed urodzeniem). Jest to kompleks koncentrujący się wokół lęku oraz przed brakiem oparcia i bezradnością.

Czynniki odpowiedzialne za rozwój osobowości w ujęciu Murraya - Kompleks oralny

Wywodzi się z wczesnych doświadczeń związanych z karmieniem.

Obejmuje potrzeby jedzenia, picia, szukania kontaktu z osobami wyzwalającymi potrzebę

Opiekuńczości, jąkanie się, wtręt do jedzenia.

Czynniki odpowiedzialne za rozwój osobowości w ujęciu Murraya - Kompleksy analne

M. sugeruje, że istnieją dwa odrębne kompleksy analne, jeden związany z tendencją do wydalania a drugi związany z tendencją do zatrzymywania.

Czynniki odpowiedzialne za rozwój osobowości w ujęciu Murraya - Kompleks uretralny

Kompleks Ikara – charakteryzuje się następującymi cechami: skłonność do moczenia się w okresie dzieciństwa, gorące pragnienie nieśmiertelności, silny narcyzm, wzniosłe ambicje, które rozwiewają się w obliczu porażki.