Czoło lodowca

Czytaj Dalej

Lodowce górskie

Lodowce górskie mogą zatem mieć różne kształty i rozmiary, co jest podstawą wyróżnienia kilku ich rodzajów, a mianowicie lodowca typu: alpejskiego - z dużym, wklęsłym polem firnowym, z którego spływa jeden długi jęzor wypełniający dolinę.

Lodowce kontynentalne - lądolody

Lodowiec kontynentalny - lądolód - to gruba pokrywa lodowa o ogromnej powierzchni. Proces ten nazywamy cieleniem lodowca.

Antropologia Kultury: Twarz - Czoło

Trzeci element mimiczny twarzy, czoło, wiąże się najbardziej ze stanem skupienia uwagi. W stanie zaskoczenia, dezorientacji, łuki brwiowe są uniesione zwykle ku gó-rze, wskutek czego czoło marszczy się w fałdy poprzeczne, natomiast w stanie kon-centracji uwagi, gdy gałki oczne są zatrzymane w jednym...

Lodowce górskie i lądolody

W zależności od ukształtowania powierzchni terenu oraz ilości opadów śniegu , lodowce przybierają różne formy : 1 – Lodowce alpejskie – mają rozłożyste jedno pole firnowe i jeden jęzor lodowcowy 2 – Lodowiec norweski – mają jedno pole firnowe i kilka krótkich jęzorów 3- Lodowiec piedmontowy – jedno pole firnowe z którego wypływa kilka długich jęzorów.

LODOWCE i LĄDOLODY - rozmiary i rozmieszczenie współczesnego zlodowacenia

Lodowce dzielimy na dwa główne typy: - kontynentalne (zwane lądolodami) i – lodowce górskie.

Działalność lodowca górskiego

- cyrki lodowcowe (kotły, kaar) - wykształcone pole firnowe powodowało niszczenie skał znajdujących się pod nim, wskutek tego powstało zagłębienie oddzielone od strony doliny progiem skalnym (cyrk), które po stopieniu lodu przekształciło się w jezioro cyrkowe ( Tatry - Wielki Staw, Morskie Oko) - baraniec (muton) - pagórek ogładzony przez lodowiec, o stoku łagodnym od strony nasuwania się lodowca i stromym od strony przeciwnej - doliny zawieszone ...

Działalność lodowca kontynentalnego w Polsce

Należą do nich: pradolina Warszawsko-Berlińska, Toruńsko-Eberswaldzka, Wrocławsko-Magdeburska, Głogowsko-Barucka - formy powstałe na terenie objętym lodowcem # faliste moreny denne # drumliny - zespoły wydłużonych wzgórz, o zaokrąglonych, ciągnących się w kierunku prostopadłym do czoła lodowca, są to między innymi: zespoły na Pojezierzu Dobrzyńskim, # ozy - pagórki w kształcie długich, falistych wałów, zbudowane z ...

Lodowce

Lodowce alpejskie poruszają się około 0,1- 0,25 metra na dobę, lodowce na Alasce - do 12 metrów na dobę, a niektóre jęzory lodowców grenlandzkich - do 30 metrów na dobę.

OSADY I FORMY POLODOWCOWE - Formy powstałe przed czołem lądolodu

a) moreny czołowe - ciągi pagórków i wzgórz o wysokości do kilkudziesięciu metrów, które powstały wzdłuż czoła lądolodu w czasie jego dłuższego postoju. Tworzyły się one najczęściej w wyniku intensywnej akumulacji glin zwałowych oraz głazów, żwirów i piasków bezpośrednio przy krawędzi lądolodu...

Rzeki, jeziora, lodowce

obszar zasilania - pole firnowe obszar topnienia - jęzor lodowcowy lacjologia - nauka o lodowcach i lądolodach ablacja - topnienie lodowca poza obszarem zasilania regresja - cofanie się lodowca wskutek topnienia Etapy zlodowaceń: - zlod.

Lodówka (ptak)

Wygląd: Mała kaczka morska; pływa jak ry-bitwa z przednią częścią ciała głęboko zanurzoną w wodzie, a zaniepokojona z wysoko podniesionym długim spiczastym ogonem. Tę ozdobę, przedłużone środkowe sterówki - które zresztą zwykle leżą w wodzie - mają tylko kaczory, co powiększa ich długość...

Lodówki i zamrażarki

Działanie chłodziarek opiera się na tym, że pod­czas przejścia cieczy w stan gazowy pobiera ona ciepło, które jest następnie oddawane przy skra­planiu gazu. W lodówce ciecz zwana czynnikiem chłodzącym przechodzi przez urządzenie zwane parownikiem. Składa się ono zwykle z powygina­nej esowato rurki...

Izolacja termiczna lodówek i zamrażarek

Kluczowe znaczenie dla lodówek i zamrażarek ma dobra izolacja termiczna, inaczej ciepło z zewnątrz mogłoby znacznie podnosić temperaturę wewnątrz urządzenia. Bez właściwej izolacji chłodziarka zużywałaby także bardzo dużo energii, gdyż agre­gat musiałby pracować bez przerwy, by usunąć wciąż...

Czym są lodowce?

W tyle lodowca, gdzie kończy się już proces topnienia, a on sam zmienia się w rzekę, pozo­staje morena tylna, dzięki której naukowcy są teraz w stanie odtworzyć gdzie zanikły dawno już nieistniejące lodowce.

Wulkany, lodowce, skały osadowe, znaczenie lodowcow

W zależności od ukształtowania powierzchni terenu oraz ilości opadów śniegu, lodowce przybierają różne formy: · lodowiec alpejski - składa się z 1 pola firnowego i 1 jęzora, · lodowiec himalajski - ma liczne, długie jęzory, które łączą się ze sobą jak dopływy rzek w rzekę główną, · lodowiec skandynawski, tieldowy - na płaskich grzbietach górskich powstały lodowce w postaci czapy z krótkimi jęzorami.

Czoło Turbacza (1258 m n.p.m.)

Pn. wierzchołek Turbacza. Na szczycie tajemnicza, opisywana już w 1903 przez Władysława Orkana inskrypcja na skale. Jej treść, zatarta przez czas, na ogół wiązana jest z konfederatami barskimi.

Czoło przodku

Powierzchnia calizny, która przez urabianie przesuwa się zgodnie z kierunkiem postępu → przodku [SG], powierzchnia calizny (ociosu, skarpy, ściany) urabianej w wyrobisku górniczym.