Antropologia Kultury: Twarz - Czoło

Trzeci element mimiczny twarzy, czoło, wiąże się najbardziej ze stanem skupienia uwagi. W stanie zaskoczenia, dezorientacji, łuki brwiowe są uniesione zwykle ku gó-rze, wskutek czego czoło marszczy się w fałdy poprzeczne, natomiast w stanie kon-centracji uwagi, gdy gałki oczne są zatrzymane w jednym...

OSADY I FORMY POLODOWCOWE - Formy powstałe przed czołem lądolodu

a) moreny czołowe - ciągi pagórków i wzgórz o wysokości do kilkudziesięciu metrów, które powstały wzdłuż czoła lądolodu w czasie jego dłuższego postoju. Tworzyły się one najczęściej w wyniku intensywnej akumulacji glin zwałowych oraz głazów, żwirów i piasków bezpośrednio przy krawędzi lądolodu...

Czoło Turbacza (1258 m n.p.m.)

Pn. wierzchołek Turbacza. Na szczycie tajemnicza, opisywana już w 1903 przez Władysława Orkana inskrypcja na skale. Jej treść, zatarta przez czas, na ogół wiązana jest z konfederatami barskimi.

Czoło przodku

Powierzchnia calizny, która przez urabianie przesuwa się zgodnie z kierunkiem postępu → przodku [SG], powierzchnia calizny (ociosu, skarpy, ściany) urabianej w wyrobisku górniczym.