Zacznijmy może od organizacji powołanej dla utrzymania porządku i bezpieczeństwa, jaką była Liga Narodów. Ale proszę nie koncentrować się tylko i wyłącznie na niej, jej członkach, zagadnieniach czysto teoretycznych, poszerzmy sobie dyskusję

Pomysł utworzenia organizacji międzynarodowej w celu obrony pokoju i organizowania współpracy państw świata wysunął prezydent USA Woodrow Wilson w swoich " 14 punktach ". Podczas konferencji pokojowej w Paryżu, 28 kwietnia 1919r. uchwalono Pakt Ligi Narodów, który został włączony do Traktatu Wersalskiego. Wśród 32 państw założycielskich była też Polska. Liga była pomyślana jako, z jednej strony, narzędzie zachowania pokoju, "aby - jak to ujmowano - zapewnić światu ...

Jak rozmawiać z rodziną osoby terminalnie chorej - Cele wywiadu a stan emocjonalny poszczególnych członków rodziny

We wszystkich etapach chorowania oraz leczenia, rodziny i pacjent przychodzą do mnie w staniesilnej ambiwalencji emocjonalnej. Nie radzą sobie z własną bezradnością, poczucie winy odbiera imsiły potrzebne do wspierania, ponieważ tracą nadzieję, ponieważ inni ludzie, od których do tej poryuzyskiwali...

PATOLOGIE W ADMINISTRACJI - Członek Rady Ministrów powinien

1) Powstrzymywać się od publicznego krytykowania decyzji rządu, wyrażania swoich osobistych poglądów w sprawach kontrowersyjnych politycznie lub dotyczących polityki rządu, powstrzymywać się od oceny działań, które mogą być kwestionowane wyłącznie w sposób sformalizowany i wyłącznie w drodze i...

Członek korpusu służby cywilnej powinien...

1. Pracować sumiennie

2. Swoje obowiązki wykonywać rzetelnie

3. Nie uchylać się od podejmowania trudnych rozstrzygnięć oraz odpowiedzialności za swoje postępowanie

4. Racjonalnie gospodarować majątkiem i środkami publicznymi

5. W rozpatrywaniu spraw nie powinien kierować się emocjami

6. Być...