Częstotliwość

Częstotliwość

Czytaj Dalej

Mechanizmy regulujące częstotliwość wyładowań motoneuronów

Motoneurony genemją wyładowania o częstotliwości takiej, jaka odpowiada niezupełnym skurczom tężcowym unerwianych przez nie włókien mięśniowych. Skurcze tężcowe niezupełne są korzystną formą aktywności włókien mięśniowych między innymi dlatego, że realizowane są przy najmniejszych kosztach...

Zmiana częstotliwości zegara systemowego

Komputer szybszy jest komputerem lepszym. A spośród dwóch komputerów jednakowo szybkich lepszym jest... tańszy, oczywiście. A po czym rozpoznajemy komputer szybszy? Też wiadomo: trzeba porównać, z jaką szybkością pracują procesory. Jeżeli w pierwszym PC jest 700 MHz a w drugim PC jest 800 MHz, to ten drugi jest szybszy- proste. Wygląda więc na to, że procesor decyduje z jaką szybkością komputer będzie pracował. Zróbmy krok dalej, i spróbujmy przyspieszyć własny PC.

Elektrostymulacja z użyciem prądów średniej częstotliwości

Prądy (lub napięcia) średniej częstotliwości mają następujące cechy:

1.    Częstość zmian napięcia od 1 do 5 kHz, co daje okres od 1,0 ms do 0,2 ms.

2.    Amplituda może być dwukierunkowa, czyli naprzemienna lub jednokierun kowa. W tym ostatnim przypadku występuje w obwodzie biegun dodatni i...

Co to jest częstotliwość i wysokość dźwięku?

Częstotliwość dźwięku to liczba pełnych cykl, drgań w jednostce czasu. Częstotliwość dźwięku instrumentów zależy od różnych czynników fizycznych, takich na przykład jak długość drga­jącego stupa powietrza, rozmiar talerza, czy na­ciąg membrany bębna. Częstotliwość dźwięków...

Prądy średniej częstotliwości

Prądy te, zwane też prądami Ncmcca, który wprowadził je do medycyny, powstają na /asad/ie inlerferencji prądów doprowadzonych do tkanek w dwóch mezalez nych obwodach. Kóżnią się między sobą częstotliwością, lecz stosunkowo nieznacznie, od 1 do 1 50 Hz. Na przykład w jednym obwodzie występuje...

Wytwarzanie prądu o częstotliwości krótkofalowej

Przekształcenia pobieranego z sieci prądu o napięciu 220 V i częstotliwości 60 Hz w prąd o napięciu ponad 500 V i częstotliwości do 45 MHz dokonuje się za pomocą układu elementów elektronicznych ukrytych pod obudową nowoczesnych urządzeń do diatermii krótkofalowej. Wytwarzanie prądu wielkiej...

Spektrum częstotliwości

Spektrum częstotliwości - widmo częstotliwości radiowych podzielone umownie na szereg podzakresów. Zgodnie z ITU przyjęto dekadowy podział na następujące zakresy, rozróżniane częstotliwościami granicznymi:

30-300 Hz - ELF (Extremely Low Frequency

300-3000 Hz -ULF (Ultra Low...

Częstotliwość dźwięku

częstotliwość dźwięku; liczba okre­sów (cykli) na sekundę mierzona w praktyce audiologicznej w hercach (Hz), która im jest większa, tym wyższa jest wysokość tonu. C. d. stanowi jeden z podstawowych parametrów w audiometrycznym badaniu słuchu i jest istotnym elementem oceny w zaburzeniach słuchu...

Prądy małej częstotliwości w leczeniu porażeń kurczowych

W leczeniu porażeń spastycznych wykorzystuje się metodę Hufschmidta, zwaną metodą podwójnego impulsu, lub jej modyfikację, tzw. tonolizę.

Metoda Hufschmidta polega na stymulacji porażonych kurczowo mięśni i ich antagonistów tzw. podwójnymi impulsami elektrycznymi, o przebiegu prostokątnym. Umożliwia...

Częstotliwość oproszeń

Liczba miotów, jakąśrednio uzyskuje się od 1 lochy w stadzie wciągu roku. Cz. o. powyżej 2,1 określa się jako wysoką.

Czas i częstotliwość korzystania z sauny

Wyniki badań Zegvelda dają podstawę do stwierdzenia, że w istocie nie ma ustalonego czasu przebywania w saunie. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż osoby o małym wzroście i o dużym ciężarze ciała mogą być w saunie znacznie dłużej niż osoby o mniejszej masie ciała, ale względnie wysokie. Według...