Częstość

Czytaj Dalej

Rozkład częstości

Rozkład częstości Rozkłady częstości inaczej nazywa się rozkładami empirycznymi zmiennych, lub szeregami rozdzielczymi punktowymi lub klasowymi.<br

Rozkład empiryczny jest to przyporządkowanie

kolejnym wartościom zmiennej (<mathx_i</math) odpowiadających im liczebności (<mathn_i</math).<br

Rozkład...

Częstość występowania cukrzycy

Cukrzyca typu 1 ujawnia się w 90% wszystkich przypadków u dzieci i u młodych ludzi poniżej 30 roku życia. Choroba ta może się jednak ujawnić nawet u ludzi starych.

W badaniach epidemiologicznych prowadzonych na całym świecie wykazano znaczące różnice w częstości występowania cukrzycy typu 1 w...

Pedagogika osób z trudnościami w uczeniu się - Klasyfikacja trudności w uczeniu się i częstość ich występowania

W literaturze można spotkać różne próby klasyfikacji trudności w uczeniu się, których podstawę stanowią rozmaite kryteria. Za najbardziej popu­larne kryterium uznaje się stopień ciężkości zaburzeń, który określa się jako lekki, umiarkowany i znaczny. Klasyfikacja ta jest oparta na przekonaniu, iż w...

Omów prawo częstości i prawo Foucaulta

*Prawo częstości – im więcej dany materiał był powtarzany, tym lepiej zostaje zapamiętany. Powtarzanie utrwala wszystkie rodzaju materiału: zarówno prawidłowy, jak i zawierający błędy.

*Prawo Foucaulta – im większa jest objętość materiału, tym więcej powtórek należy wykonać, aby go opanować...

Rola powtórzeń – prawo częstości Heurystyki

Heurystyki:

a) jeśli uczymy się materiału z pewnymi powtórzeniami nie w sposób skompasowany to po pierwsze: nie należy uczyć się materiałów obszernych w sposób skompasowany, jeśli mamy bardzo dużo tekstu nie należy uczyć go się za jednym podejściem a należy robić przerwy.

b) po drugie: im...