Czesław Miłosz

Czesław Miłosz

Czytaj Dalej

Czesław Miłosz i Zbigniew Herbert - wielcy współcześni moraliści.

Literatura współczesna często bywa nazywana "literaturą katastroficzną", znaczy to, że przedstawia ona zagrożenia, jakie niesie z sobą cywilizacja i neguje wartość sztuki. Sądy te są uzasadnione, ale nie mogą się one odnosić do całej literatury. Nie wszyscy twórcy współcześni są...

Czesław Miłosz - Proteusz poezji polskiej

Różnorodność tematyczna i formalna utworów poetyckich Czesława Miłosza pozwala nazwać autora Proteuszem. Tak nazywał się stary pasterz trzody fok Posejdona. Miał zdolność widzenia przyszłości, ale był odludkiem i trzeba było nie byle jakiej siły i sprytu, aby schwytać Proteusza. Potrafił zmieniać...

Czesław Miłosz a konieczność obrony podstawowych wartości moralnych

Czesław Miłosz debiutował jako poeta w 1930 roku. Ukończył studia prawnicze w Wilnie, potem pracował w tym mieście w Polskim Radio, od 1937r. przeniósł się do Warszawy, w której spędził lata okupacji. Wojna była kataklizmem przerastającym wyobrażenie poety - wcześniej katastrofisty. Symbolika i...

MIŁOSZ CZESŁAW

MIŁOSZ CZESŁAW, ur. 30 VI 1911 w Szetejniach nad Niewiażą (Litwa), poeta, eseista, tłumacz, historyk literatury. Młodość spędził w Wilnie. Podczas studiów prawn. na USB (1929-34) współzał. grupy poet. Żagary i współred. jej pisma. Debiutował 1930 wierszami w czasopiśmie uniw. „Alma Mater...

Czesław Miłosz (Ur. 1911)

Poeta, eseista, powieściopisarz, tłumacz poezji i Biblii. Urodził się w Szetejniach na Kresach - dziś ziemi litewskiej. Ukończył studia prawnicze w Wilnie. Współzałożyciel grupy poetyckiej Żagary. Debiutował w 1930 r. Przed wojną wydał dwa tomiki: "Poemat o czasie zastygłym" (1933) i "Trzy zimy"...

Czesław Miłosz - O książce

W czasach dziwnych i wrogich żyliśmy, wspaniałych,

nad głowami naszymi pociski śpiewały

i lata niemniej groźne od rwących szrapneli

nauczały wielości tych, co nie widzieli

wojny. W pożarze sucho płonących tygodni

pracowaliśmy ciężko i byliśmy głodni

chleba, cudów nieziemskich zjawionych na...

Czesław Miłosz - Do księdza Ch.

Do ciebie, słyszącego głosy niemych chórów,

zgiętego nad smutnymi ołtarzami Pana

w wiejskim, dusznym kościele, do ciebie, o mściwy,

piszę ten list, prefekcie, burzo zapomniana.

Już włos gładko sczesany spływa siwym strąkiem

na kark przecięty blizną po cielesnych mieczach,

już wzrok twój...

Wiara, nadzieja i miłość, czyli inspiracje biblijne w poezji Czesława Miłosza.

Czesław Miłosz, laureat nagrody Nobla, profesor języka i literatur słowiańskich w Berkeley w USA, jest od 1990 roku częstym gościem naszego kraju.

Debiutował przed II wojną światową w grupie poetyckiej Żagary tomikiem pt. Trzy zimy, który dobrze zapowiadał jego niezmiernie interesującą...

Zinterpretuj słowa: „Od nas także zależy, co w dziełach widzimy” („Toast” Czesława Miłosza). Moje spotkanie z klasyką literacką.

Od nas także zależy, co w dziełach widzimy w stwierdzeniu tym zawiera się cały sens powstawania dzieł literackich, których celem jest porozumienie między autorem i czytelnikiem. Forma tego porozumiewania się pozwala jednak na udaną interpretację treści głoszonych przez twórcę. Jeśli swobody takiej...

Biografia artystyczna Czesława Miłosza

Czesław Miłosz urodził się 30 czerwca 1911 w Szetejniach nad Niewiażą (Litwa). Młodość spędził w Wilnie, w latach 1929-1934 studiował prawo na Uniwersytecie Stefana Batorego. Był współzało­życielem grupy poetyckiej Żagary i współredaktorem jej pisma. W 1933 roku wydał pierwszy tom poetycki...

Stosunek Czesława Miłosza do współczesnego świata na podstawie wybranych wierszy

 

Czesław Miłosz, laureat literackiej Nagrody Nobla z 1980 roku, przed wojną był współzałożycielem grupy poetyckiej „Żagary”. Jego powojenne wiersze zawierają tematykę różnorodną, ale zawsze zaangażowaną w sprawy współczesności, aktualne i ponadczasowe zarazem. W wierszu „Campo di Fiori” na...

Wiara, nadzieja i miłość, czyli inspiracje biblijne w poezji Czesława Miłosza

Czesław Miłosz, laureat nagrody Nobla, profesor języka i literatur słowiańskich w Berkeley w USA, jest od 1990 roku częstym gościem naszego kraju.

Debiutował przed II wojną światową w grupie poetyckiej Żagary tomikiem pt. Trzy zimy, który dobrze zapowiadał jego niezmiernie interesującą twórczość...

Zinterpretuj słowa: „Od nas także zależy, co w dziełach widzimy” („Toast” Czesława Miłosza). Moje spotkanie z klasyką literacką

Od nas także zależy, co w dziełach widzimy w stwierdzeniu tym zawiera się cały sens powstawania dzieł literackich, których celem jest porozumienie między autorem i czytelnikiem. Forma tego porozumiewania się pozwala jednak na udaną interpretację treści głoszonych przez twórcę. Jeśli swobody takiej...

DAMROT KONSTANTY, pseud. Czesław Lubiński

DAMROT KONSTANTY, pseud. Czesław Lubiński, ur. 14IX 1841 w Lublińcu, m. 5 III 1895 w Pilchowicach (G. Śląsk),śl. poeta, publicysta, działacz ruchu nar.; ksiądz. Syn wiejskiegokościelnego; zdobył wykształcenie dzięki opiece wuja, ks.J. Juttnera. Studiował 1862-67 we Wrocławiu, początkowo filologię,od...

HERNAS CZESŁAW

HERNAS CZESŁAW, ur. 12 VII 1928 w Sokalu, historyk literatury, folklorysta. W 1947-51 studiował filologię pol. na UWr. pod kierunkiem T. Mikulskiego; 1964 habilitowany, od 1971 prof. UWr. i dyr. Instytutu Filologii Pol. tegoż uniw.; 1948-51 sekretarz red. —» „Zeszytów Wrocławskich", 1956-57 członekred...

JANCZARSKI CZESŁAW

JANCZARSKI CZESŁAW, ur. 2 IX 1911 w Hruszwicy (Wołyń), zm. 19 V 1971 w Warszawie, poeta, autor utworów dla dzieci. Studiował na wydziale mat.-przyr. Uniw. Lwow. oraz filologię pol. na UW. W l. trzydziestych należał do grupy lit. Wołyń (wraz z Z. Ginczanką, W. Iwaniukiemiin.), utrzymywał kontakt z...

JANKOWSKI CZESŁAW, pseud. Czesław i in.

JANKOWSKI CZESŁAW, pseud. Czesław i in., ur. 20 XII 1857 w Polanach (Wileńszczyzna), zm. 6 X 1929 w Wilnie, poeta, publicysta, krytyk, tłumacz. Studiował na wydziale filol. ros. UW i wydz. filoz. UJ. Organizator życia kult. w Wilnie, współzałożyciel (1907) TPN Wil., po 1922 prezes ZZLP w Wilnie oraz...

OCALENIE, zbiór wierszy Cz. Miłosza

OCALENIE, zbiór wierszy Cz. Miłosza, wyd. w Warszawie 1945; gromadzi utwory powst. 1932-39 (przedruki z czasopism i pierwszych tomików) oraz w czasie wojny. Tytuł wyjaśnia autor w Przedmowie, odnosząc go do „wybawczego celu" prawdziwej poezji, która nie jest,,wspólnictwem urzędowych kłamstw'' ani...

SMOLIK PRZECŁAW, pseud. Czesław Wrocki i in.

SMOLIK PRZECŁAW, pseud. Czesław Wrocki i in., ur. 1877 w Bochni, zm. 15 II 1947 w Łodzi, historyk kultury, bibliofil, działacz kulturalny. W czasie I wojny świat, przebywał jako jeniec na Syberii i Dalekim Wschodzie. Po powrocie współzałożyciel Tow. Miłośników Książki w Krakowie i nauczyciel. W...

STRASZEWICZ CZESŁAW

STRASZEWICZ CZESŁAW, ur. 16 X 1904 w Białymstoku, zm. 10 IX 1963 w Montevideo (Urugwaj), prozaik; Po I wojnie świat, w Warszawie, studiował na wydziale filoz. UW, debiutował 1928 wmieś. „Kwadryga"; 1937-39 współred. „Tygodnika Ilustrowanego". Wybuch wojny zastał go w Brazylii, gdzie zbierał materiały...