Czesław

Czytaj Dalej

FALKOWSKI CZESŁAW bp.

ur. 28 XI 1887 w Warszawie,zm. 25 V I I I 1969 w Łomży, teolog i historyk Kościoła.

Studiował teologię 1904-08 w Akademii Duch. w Petersburgu,a od 1908 w Innsbrucku, gdzie 1910 przyjął święceniakapł. i 1913 uzyskał doktorat; wykładał (do 1917) homiletykę,historię Kościoła i literaturę pol. w...

JANKOWSKI CZESŁAW, pseud. Czesław i in.

JANKOWSKI CZESŁAW, pseud. Czesław i in., ur. 20 XII 1857 w Polanach (Wileńszczyzna), zm. 6 X 1929 w Wilnie, poeta, publicysta, krytyk, tłumacz. Studiował na wydziale filol. ros. UW i wydz. filoz. UJ. Organizator życia kult. w Wilnie, współzałożyciel (1907) TPN Wil., po 1922 prezes ZZLP w Wilnie oraz...

Czesław Miłosz i Zbigniew Herbert - wielcy współcześni moraliści.

Literatura współczesna często bywa nazywana "literaturą katastroficzną", znaczy to, że przedstawia ona zagrożenia, jakie niesie z sobą cywilizacja i neguje wartość sztuki. Sądy te są uzasadnione, ale nie mogą się one odnosić do całej literatury. Nie wszyscy twórcy współcześni są...

Czesław Miłosz - Proteusz poezji polskiej

Różnorodność tematyczna i formalna utworów poetyckich Czesława Miłosza pozwala nazwać autora Proteuszem. Tak nazywał się stary pasterz trzody fok Posejdona. Miał zdolność widzenia przyszłości, ale był odludkiem i trzeba było nie byle jakiej siły i sprytu, aby schwytać Proteusza. Potrafił zmieniać...

Czesław Miłosz a konieczność obrony podstawowych wartości moralnych

Czesław Miłosz debiutował jako poeta w 1930 roku. Ukończył studia prawnicze w Wilnie, potem pracował w tym mieście w Polskim Radio, od 1937r. przeniósł się do Warszawy, w której spędził lata okupacji. Wojna była kataklizmem przerastającym wyobrażenie poety - wcześniej katastrofisty. Symbolika i...

BIAŁOBRZESKI CZESŁAW

ur. 3 VIII 1878 w Poszechoniu(pn. Rosja), zm. 12 X 1953 w Warszawie, Fizyk, filozofprzyrody. Studiował 1896-1901 na Uniw. Kijowskim, gdzie uzyskałdocenturę i w Collège de France u prof. P. Langevina; 1913objął katedrę fizyki i geofizyki w Kijowie, 1919 katedrę fizykiteor. w Krakowie, a 1921 w...

DAMROT KONSTANTY, pseud. Czesław Lubiński

DAMROT KONSTANTY, pseud. Czesław Lubiński, ur. 14IX 1841 w Lublińcu, m. 5 III 1895 w Pilchowicach (G. Śląsk),śl. poeta, publicysta, działacz ruchu nar.; ksiądz. Syn wiejskiegokościelnego; zdobył wykształcenie dzięki opiece wuja, ks.J. Juttnera. Studiował 1862-67 we Wrocławiu, początkowo filologię,od...

HERNAS CZESŁAW

HERNAS CZESŁAW, ur. 12 VII 1928 w Sokalu, historyk literatury, folklorysta. W 1947-51 studiował filologię pol. na UWr. pod kierunkiem T. Mikulskiego; 1964 habilitowany, od 1971 prof. UWr. i dyr. Instytutu Filologii Pol. tegoż uniw.; 1948-51 sekretarz red. —» „Zeszytów Wrocławskich", 1956-57 członekred...

JANCZARSKI CZESŁAW

JANCZARSKI CZESŁAW, ur. 2 IX 1911 w Hruszwicy (Wołyń), zm. 19 V 1971 w Warszawie, poeta, autor utworów dla dzieci. Studiował na wydziale mat.-przyr. Uniw. Lwow. oraz filologię pol. na UW. W l. trzydziestych należał do grupy lit. Wołyń (wraz z Z. Ginczanką, W. Iwaniukiemiin.), utrzymywał kontakt z...

MIŁOSZ CZESŁAW

MIŁOSZ CZESŁAW, ur. 30 VI 1911 w Szetejniach nad Niewiażą (Litwa), poeta, eseista, tłumacz, historyk literatury. Młodość spędził w Wilnie. Podczas studiów prawn. na USB (1929-34) współzał. grupy poet. Żagary i współred. jej pisma. Debiutował 1930 wierszami w czasopiśmie uniw. „Alma Mater...

SMOLIK PRZECŁAW, pseud. Czesław Wrocki i in.

SMOLIK PRZECŁAW, pseud. Czesław Wrocki i in., ur. 1877 w Bochni, zm. 15 II 1947 w Łodzi, historyk kultury, bibliofil, działacz kulturalny. W czasie I wojny świat, przebywał jako jeniec na Syberii i Dalekim Wschodzie. Po powrocie współzałożyciel Tow. Miłośników Książki w Krakowie i nauczyciel. W...

STRASZEWICZ CZESŁAW

STRASZEWICZ CZESŁAW, ur. 16 X 1904 w Białymstoku, zm. 10 IX 1963 w Montevideo (Urugwaj), prozaik; Po I wojnie świat, w Warszawie, studiował na wydziale filoz. UW, debiutował 1928 wmieś. „Kwadryga"; 1937-39 współred. „Tygodnika Ilustrowanego". Wybuch wojny zastał go w Brazylii, gdzie zbierał materiały...

ZGORZELSKI CZESŁAW

ZGORZELSKI CZESŁAW, ur. 17 III 1908 w Boryczewie pod Kleckiem (Nowogródzkie), historyk literatury, edytor. W 1927-32 studiował filologię pol. na USB w Wilnie (m. in. pod kier. M. Kridla) i tu rozpoczął pracę naukową. Okres wojny spędził w Wilnie, 1945—49 pracował w UMK w Toruniu, 1949-50 w wydawn...

KURIATA CZESŁAW

KURIATA CZESŁAW, ur. 29 IV 1938 w Marcelówce, na Wołyniu, poeta i prozaik. Po ukończeniu filologii pol. na UAM zamieszkał w Koszalinie, od 1960 pracuje w Pol. Radiu, współtwórca i prezes oddziału ZLP (1965-71, 1973-76), działacz Koszalińskiego Tow. Społ.-Kult., 1969-75 współred. miesięcznika „Pobrzeże"...

Józef Czesław Babicki

Józef Czesław Babicki – urodzony 20 sierpnia 1880 r. w Michałowicach. Zmarł 22 listopada 1952 r. w Łodzi. Pedagog, teoretyk, praktyk i działacz społeczny. Po ukończeniu galicyjskiej szkoły średniej zgodnie z wolą rodziców podjął naukę na Politechnice Lwowskiej. Jednak jego fascynacja literacka i humanistyczna doprowadziła go do przeniesienia się na Uniwersytet, na filozofię. Chciał grać w teatrze, grywał natomiast w amatorskich zespołach, uczęszczał na liczne ...

Błogosławiony Czesław

słow. cze- - cześć, -slaw - sławaBł. Czesław, kapłan. Urodził się około roku 1180 w Kamieniu Opolskim. Studiował w Paryżu (?). Jakokapłan wstąpił do dominikanów. Habit otrzymał z rąk św. Dominika. W roku 1222 roku przybył z innymiwspółbraćmi do Krakowa. Stąd udał się do Pragi, gdzie...

Czesław Miłosz (Ur. 1911)

Poeta, eseista, powieściopisarz, tłumacz poezji i Biblii. Urodził się w Szetejniach na Kresach - dziś ziemi litewskiej. Ukończył studia prawnicze w Wilnie. Współzałożyciel grupy poetyckiej Żagary. Debiutował w 1930 r. Przed wojną wydał dwa tomiki: "Poemat o czasie zastygłym" (1933) i "Trzy zimy"...

Czesław Miłosz - O książce

W czasach dziwnych i wrogich żyliśmy, wspaniałych,

nad głowami naszymi pociski śpiewały

i lata niemniej groźne od rwących szrapneli

nauczały wielości tych, co nie widzieli

wojny. W pożarze sucho płonących tygodni

pracowaliśmy ciężko i byliśmy głodni

chleba, cudów nieziemskich zjawionych na...

Czesław Miłosz - Do księdza Ch.

Do ciebie, słyszącego głosy niemych chórów,

zgiętego nad smutnymi ołtarzami Pana

w wiejskim, dusznym kościele, do ciebie, o mściwy,

piszę ten list, prefekcie, burzo zapomniana.

Już włos gładko sczesany spływa siwym strąkiem

na kark przecięty blizną po cielesnych mieczach,

już wzrok twój...

BAJER JAN CZESŁAW OP

ur. ok. 1590, zm. 17 VIII 1670, Teolog. Śluby zak. złożył 3 X 1614 w Lublinie; kształcił się w studium gen. swego zakonu w Krakowie (1618-22) i za granicą; od 1631 wykładał przedmioty filoz.-teol. w Lublinie; 1634 uzyskał w Krakowie bakalaureat, a 1644 doktorat z teologii w Wilnie;

w Congregatio...