System podatkowy Republiki Czeskiej

Przedmiotem podatku jest - nabycie majątku poprzez odziedziczenie: • nieruchomości - wyłącznie na terytorium Republiki Czeskiej • nieruchomości - jeżeli spadkodawca był obywatelem Republiki Czeskiej posiadającym tu stałe miejsce zamieszkania - opodatkowaniu podlega cały majątek ruchomy, w pozostałych przypadkach tylko przedmioty w Republice Czeskiej.

CZESKA FILOZOFIA

CZESKA FILOZOFIA - istniała już w XIII w. Novy (1930—1996)-zorganizował on międzynarodową konferencję (Brno 1995) w stulecie wydania książki Masaryka Ćeskd otazka {Problem czeski).

Jak król czeski Władysław komunikował się ze swoją rodziną

Tron czeski został zajęty przez Jerzego z Podiebradu, który szukając wsparcia katolickiego króla (sam był związany z husytami, co nie było mile widziane przez Papieża) obiecał Kazimierzowi tron czeski w wypadku swojej śmierci (układ zawarty w Głogowie w maju 1462 roku).

CZESKA WOJNA DOMOWA 1390-1419

Dwukrot­nie Wacława uwalniano po wyrażeniu zgody na niewielkie ustępstwa, w końcu odzyskał tron w Czechach, mimo to nie zaprzestał walki z czeskimi wielmożami.

CZESKA WOJNA DOMOWA 1448-1451

Jerzy z Podebradów (1420-1471) przywód­ca utrakwistów, umiarkowanych zwolen­ników husytyzmu, występował przeciw partii habsburskiej, która popierała kan­dydaturę na tron czeski Władysława V Po-grobowca Habsburga (1440-1457).

Początki państwa czeskiego, polskiego i ruskiego

Narzucili oni swe zwierzchnictwo innym plemionom czeskim, a napór napotkali tylko ze strony libickiego państewka Zliczan, rządzonego przez ród Sławnikowiców. Ochłodzenie stosunków polsko- czeskich za panowania Bolesława II było wstępem do przeprowadzonego w ok.

Słowianie - Państwo czeskie

Upadek państwa Wielkomorawskiego, spowodował że plemiona czeskie stworzyły odrębne państwo.

BRACIA CZESCY, bracia morawscy, Bratrská Jednota, Unitas Fratrum

w kwestii usprawiedliwienia; symbol wiary (Confessio bohémica) przedstawiony 1575na sejmie stanów czeskich ces. jedna z misjikongregacjonalistów przyjęła nazwę Wspólnoty Braci CzeskichKongregacjonalistów (-> kongregacjonalizm).

POLSKO-CZESKA WOJNA 1291-1312.

O tron czeski ubiegało się kilku pretendentów, w 1310 otrzymał go książę Jan Luksemburski (1296-1346), zięć Wacława II.

Dussek i mistrzowie czescy

W XVIII wieku obok włoskich mistrzów rónego formatu, działajacych w całej Europie odNeapolu i Londynu a po Petersburg, wielkie znaczenie miała działalnosc muzyków czeskich,którzy zreszta na ogół nie wykraczali poza Europe srodkowa. Obecnosc czeskich kompozytorów na dworze mannheimskim była moe najznaczniejsza.

Jednota bracka (bracia czescy)

Początkowe dzieje Jednoty w Polsce spisał Jerzy Izrael: Historia powstania i rozwoju wielkopolskiegoKościoła wyznania czeskiego.

Kształtowanie się granic Polski po drugiej wojnie światowej - Granica polsko - czeska i polsko - słowacka

W 1958r. zakończono prace zawiązane z demarkacją granicy polsko-czechosłowackiej i 13 czerwca 1958r. podpisano stosowną umowę. W latach 1976-1983 przeprowadzono pierwszą wspólną kontrolę przebiegu granicy i w jej wyniku doszło do podpisania 10 grudnia 1986r. umowy międzypaństwowej wprowadzającej...

Co było przyczyną konfliktu polsko - czeskiego

W 1918 roku ustalono z władzami czeskimi, że tereny przygraniczne zamieszkałe w większości przez Polaków zostaną włączone do Polski.

AGNIESZKA z PRAGI, zw. też Agnieszką Czeską, bł. OSCI

(„Czeski Asyż"); korespondowała ze św.

CZESKA WOJNA DOMOWA 1465-1471

Król Czech Jerzy z Podebradów (1420-1471), utrakwista, stracił poparcie czeskich wielmożów katolickich, którzy w 1465 utworzyli organizację opozycyjną w zamku Zelena Hora koło Nepomuka.

HABSBURSKO-CZESKA WOJNA 1274-1278

Cesarz Świętego Cesarstwa Rzym-skiego Rudolf I Habsburg (1218-1291) uwa­żał, że jako cesarz ma prawo do austriackich ziem, natomiast innego zdania był król czeski Przemysł Otokar II Wielki (1230?

CZESKA - MĄCZYŃSKA MARIA

Morcinek, Czeska-Mączyńska, Tygodnik Powszechny 3(1947) nr 47; Słownik współczesnych pisarzy polskich, Wwa 1963, I 394-396.

Błogosławiona Zdzisława Czeska

Zdzisława Czeska, żona, matka (1215 - 1252).

Syntezy stylistyczne po I wojnie światowej - Muzyka w Europie: Kompozytorzy czescy

W muzyce czeskiej pierwszoplanowe znaczenie zyskała twórczość Leośa Janaćka, Aloisa Haby — eksperymentatora w zakresie muzyki ćwierćtonowej — oraz Bohuslava Martinu.

CZESKA ZOFIA

ur. 1584 w Małopolsce, zm. 1 IV 1650 w Krakowie, Działaczka dydaktyczna i charytatywna.

Po śmierci męża poświęciła się pracy charytatywnej; jako członkini Bractwa Miłosierdzia przy kościele św. Barbary, wspierała materialnie kościoły i klasztory;

1627 w swym domu w Krakowie ufundowała i...