Gotowość i zasoby: dwie składowe zmiany

Istotna i trwała zmiana zachowania zależy od dwóch różnych, lecz powiązanych z sobą elementów: gotowości do zmiany (pragnienia zmiany) i zasobów potrzebnych do wprowadzenia zmiany (umiejętności i sposobności do dokonania zmiany). Gotowość do zmiany może być wzmacniana przez dwie powiązane zdolności...