Czerwony

Czytaj Dalej

CZERWONY

Czerwony Półksiężyc odpowiednik organizacji Czerwonego Krzyża w krajach muzułmańskich. Czerwony sztandar sztandar koloru czerwonego, międzynarodowe godło proletariatu; zob.

Praca z historii o "Pol Pocie, Czerwonych Khmerah i Kambodży"

Ten sam tok rozumowania można odnieść do prawie całej cywilizacji przemysłowej, której Czerwoni Khmerowie wypowiedzieli wojnę. Faktem jest jednak iż Czerwoni Khmerowie zrodzili się z autentycznego gniewu i cierpienia ludu.

ARMIA CZERWONA (RKKA - Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona) - radzieckie siły zbrojne

Jedynie desperacki opór jednostek Armii Czerwonej spowolnił postępy ofen­sywy niemieckiej, dając władzom czas na zmobilizownie rezerw ludz­kich (w ciągu pierwszych 6 miesię­cy walk sformowano 300 dywizji), ewakuację fabryk z terenów obję­tych działaniami wojennymi i do­stawę uzbrojenia z fabryk na Uralu,których Niemcy nie byli w staniezniszczyć z powietrza.

Polski Czerwony Krzyż

Organizacja powstała 18 stycznia 1919 jako Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża, od 1927 r nosi nazwę „Polski Czerwony Krzyż” i posługuje się skrótem „PCK”. Polski Czerwony Krzyż posiada statut, w którym opisane są podstawowe zasady PCK.

Rozwój historyczny prawa wojennego - Organizacje Czerwonego Krzyża

Powołana w 1919 Liga Towarzystw Czerwonego Krzyża zrzesz krajowe organizacje czerwonego krzyża i czerwonego półksiężyca(kraje muzułmańskie). W 1991 Liga Towarzystw została zastąpiona Międzynarodową Federacją Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Muchomor czerwony

Zastosowanie: niezależnie od tego, że świadomy zbieracz grzybów powinien pozostawić go w spokoju choćby ze względu na jego piękny wygląd, to muchomor czerwony jest na dodatek również trujący.

Niedokrwistość hemolityczna z niedoboru niektórych enzymów krwinek czerwonych

U podstaw patogenetycznych wielu wrodzonych niedokrwistości niesferocytowych leży niedobór jednego z wielu enzymów krwinek czerwonych, od których zależy zaopatrywanie krwinki czerwonej w energię.

Niedokrwistość z powodu nadmiernego niszczenia krwinek czerwonych

Obraz kliniczny niedokrwistości z powodu nadmiernego niszczenia krwinek czerwonych zależy przede wszystkim od czasu przeżycia erytrocytów oraz zdolności kompensacyjnych szpiku.

Wrzosiec czerwony

Wrzosiec czerwony znany jest również pod łacińską nazwą Erica herbacea i zdarza się, że jeszcze teraz sprzedaje się go pod taką nazwą.

Myśl i czyn romantyka - Czerwone i czarne

Zasadniczo jest mu przy tym wszystko jedno, w jakiej dziedzinie uda mu się wybić, gdzie otrzyma wysoką rentę i zaszczyty: „czarne” — strój duchowieństwa — zmienia na „czerwone” — mundur wojskowy.

Powstanie styczniowe - Biali i Czerwoni

Czerwoni byli zwolennikami pełnej niepodległości Polski, mieli szeroką rzeszę zwolenników wśród różnych grup społecznych, ale przede wszystkim należeli do nich ludzie młodzi, pośród których agitacja była najsilniejsza.

Czerwone krwinki

Część hemocytoblastów przekształca się w macierzyste elementy krwinek czerwonych, czyli w erytroblasty.

Kasztanowiec czerwony

Kasztanowiec czerwony najlepiej rośnie na podłożu głębokim, żyznym, przepuszczalnym oraz wilgotnym. Na korze uszkodzonych gałęzi może pojawić się plamistość koralowa, której objawami są czerwone plamy.

Siwoszek czerwony

Również siwoszek czerwony ma na pokrywach typowy deseń barwny pełniący rolę maskującą. Krótko przed lądowaniem na ziemi siwoszek wykonuje nagły zwrot, wskutek czego czerwone skrzydła przestają być widoczne.

Kermes czerwony

Uwagi: należący do rodziny kermesowatych (,Kermesidae) z podrzędu czerwców (Coc-codea), kermes czerwony znany jest już od czasów antycznych, kiedy to z okrywającej go zesklerotyzowanej kutikuli uzyskiwano czerwony barwnik, wykorzystywany jako „purpurę kardynalską".

Co to są Czerwone Olbrzymy?

Teraz wo­dór znajdujący się w tej otoczce podlega reakcjom syntezy, co pozwala gwieździe świecić dalej, jed­nak w kolorze czerwonym. Jądra „czerwonych olbrzymów" bezustannie zapadają się, a ich temperatura rośnie i potrafi przekroczyć 100 miliardów stopni Celsjusza.

Porzeczka czerwona

Jagody początkowo prosto stojące, później odstające, ale nie zwisające, czerwone, przeźroczyste, bardzo silnie kwaskowate. Uwagi ogólne: Porzeczka czerwona jest wprawdzie już od dawna uprawiana, ale znacznie mniej ceniona jako owoc użytkowy od ogrodowej porzeczki zwyczajnej {Ribes vulgare).

Azja Południowa i Daleki Wschód. Australia i Oceania (1945 - 1992) - Czerwoni Khmerzy

„ Ideal­ny" komunizm Czerwonych Khmerów oznaczał likwidację pieniądza, prze­mysłu, religii i telefonów, całkowite odcięcie od świata.

CZERWONY KRZYŻ

zaś pod nazwą Czerwonego Półksiężyca, a w Iranie — Czerwonego Lwa i Słońca (znaki te stały się tam ochronnymi).

Różnice między strategiami "czerwonego oceanu" a "błękitnego oceanu"

Nie da się ukryć, że "czerwony ocean" dla wielu przedsiębiorców jest zjawiskiem codziennym i potrafią sobie radzić z jego trudnościami w sposób bardzo zręczny.