Trajkotka czerwona

W locie przypomina siwoszka czerwonego.

Bniec czerwony

5 czerwonych płatków korony, głęboko płatowata rozszczepionych; silnie owłosiony, rozdęty kielich z 10 nerwami.

Borówka brusznica (czerwona)

Nasiona czerwonobrunatne, półksiężyco-wate. „bruśnicą"; znana jest nazwa „kwaśnica", a nawet „czerwona jagoda" (w przeciwieństwie do „czarnej jagody", tj.

KUNA CZERWONY TERROR 1919.

stnieniu nowo utworzonej republiki węgierskiej (patrz węgierska rewolucja ms) zagroził Bela Kun (1885-ok. 1939), bolszewik skie­rowany na Węgry przez Włodzimierza Le­nina. 20 grudnia 1918 Kun założył na Węgrzech partię komunistyczną. Gdy pre­zydent Węgier, hrabia Mihaly Karolyi (1875-1955) ustąpił...

Polski Czerwony Krzyż; PCK

Polski Czerwony Krzyż; PCK; ma­sowa organizacja społeczna działająca na zasadzie dobrowolności, skupiają­ca ludzi dobrej woli pragnących pra­cować społecznie nad szerzeniem za­sad humanitaryzmu, rozwijaniem po­szanowania czci i godności ludzkiej, ochroną zdrowia i życia ludzkiego oraz nieść pomoc wszystkim jej potrze­bującym we wszelkich okolicznoś­ciach, gdy dobra te są zagrożone.

RDZA KONICZYNY CZERWONEJ

RDZA KONICZYNY CZERWONEJ — cho.

Ara czerwona [arakanga] (Ara macao)

Ara czerwona jest jedną z największych papug, długość jej dochodzi do 85 cm.

CZERWONE CIAŁKA KRWI (erytrocyty)

W życiu płodowym powstają w obrębie pęcherzyka żółtkowego, pozapłodowym w czerwonym szpiku kostnym.

STAWKA - Kwatera Główna Naczelnego Dowództwa Armii Czerwonej

Najwyższy organ strategicznego do­wodzenia radzieckimi siłami zbrojny­mi, powołany przez Józefa Stalina 23 czerwca 1941 r., na czele którego po­czątkowo stał komisarz obrony marsz. Siemion *Timoszenko. Od 10 lipca 1941 r. na czele Stawki stanął sam Stalin, który mianował się Naczelnym Wodzem.

W skład...

Drzewa - Dąb czerwony (Quercus rubra)

U młodych drzew liście są w jesieni pięknie czerwono zabarwione, u starszych raczej brązowawe. Młode gałązki bruzdkowane, czerwonawo-brązowe, nagie, jasno nakrapiane.

Ostrogowiec czerwony

Wygląd: Trwała, prosto wzniesiona, wysokości do 1 m, naga roślina zielna, z krótkim, zdrewniałym korzeniem. Łodyga ulistniona naprzeciwległe, obła. Niebieskozielone liście nagie, dolne - krótkoogonko-we, szerokojajowate lub lancetowate, tępe, z nielicznymi ząbkami; średnie i górne - siedzące, u nasady...

Buławinka czerwona

Jest to grzyb workowiec porażający najczęściej kłosy żyta. W okresie kwitnienia żyta krótkie strzępki grzybni przerastają i wypełniają całkowicie zalążnie kwiatów tego zboża. Na zewnątrz strzępki produkują przez kolejne przewężenia zarodniki konidialne; jednocześnie na powierzchni pojawia się...

Bodziszek czerwony

 

Wygląd: Roślina wieloletnia, 10-50 cm wysokości, owłosiona, z grubym kłączem i wzniesioną lub podnoszącą się łodygą. Liście w zarysie okrągławe, do 5 cm średnicy, dło-niasto 5-7-dzielne, podzielone na równową-skie, często trójłatkowe, zaostrzone odcinki. Pojedyncze kwiaty 2,5-4 cm średnicy...

Buławnik czerwony

 

Wygląd: Może przektaczać 50 cm wysokości. Łodyga nieco pogięta, w górnej części owłosiona, luźny kwiatostan złożony z 12, a niekiedy nawet 15 kwiatów. W przeciwieństwie do biało kwitnących gatunków kwiaty zawsze szeroko otwarte, z górnymi i bocznymi przysadkami skierowanymi na zewnątrz. Warżka...

Kostrzewa czerwona

 

Wygląd: bogaty w formy, gatunek. Trawy trwałe, rosnące przeważnie luźno, rzadko w postaci zbi-tej murawy, z dość długimi podziemnymi rozłogami. Źdźbła wysokości 20-80 cm, sztywno wzniesione, pochwy liściowe prawie całkowicie zamknięte (porównaj kostrzewę owczą F. ovina agg.), starsze...

CHOTEL CZERWONY

Parafia w dekanacie wiślickim w diecezji kieleckiej. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1244.

Kościół par. św. Stefana i Bartłomieja Apostoła istniał już zapewne w 1. poł. XII w.; nowy, got., ufundowany przez J. Długosza, zbudowano z kamienia 1450 jako budowlę jednonawową, z herbami na zwornikach...

CZERWONYCH BRWI POWSTANIE 17 n.e.

Wang Mang (33 p.n.e.-23 n.e.), siostrzeniec cesarzowej z dynastii Hań w Chinach, przez 10 lat był regentem, po czym usunął z tronu małoletniego cesarza i sam został cesarzem. Wprowadził radykalne reformy, np. cała ziemia miała się stać własnością cesarza, ograniczał niewolnictwo i wprowadził...

Centuria pospolita = tysiącznik pospolity = goryczka czerwona

Roślina dwuletnia, rosnąca do 50 cm wysokości. W pierwszym roku wykształcarozetę odwrotnie jajowatych liści, w drugim — pojedynczą łodygę, prosto wzniesioną,górą nieco rozgałęzioną, skąpo ulistnioną podłużnymi listkami. Kwiatyróżowoczerwone, lejkowate, górą rozszerzone, 5-płatkowe, zebrane w...

Czerwone Bagno

Położone w środkowej części Biebrzań­skiego Parku Narodowego, jest największą w Polsce ostoją łosia. Od leśniczówki Grzędy, przez zbiorowiska mszysto-turzy-cowe, mechowiska z zakrzewieniami, me-chowiska otwarte, lasy na siedliskach mineralnych, prowadzą szlaki turystyczne.