Czerwonak

Czytaj Dalej

Czerwonak

Po żerowaniu czerwonaków pozostają w szlamie charakterystyczne ślady, których nie sposób pomylić ze śladami pozostawianymi przez jakiekolwiek inne zwierzęta.

Czerwonak (Phoenicopterus ruber)

Czerwonak żywi się głównie skorupiakami i glonami, które są źródłem czerwonych karotenoidów barwiących jego pióra.