Czerwień

Czytaj Dalej

Czerwień

Barwa ognia i krwi i podobnie jak one, jest ambiwalentna pod względem symbolicznym; pozytywnie: barwa życia, miłości, ciepła, natchnionej namiętności, płodności; negatywnie: barwa wojny, niszczącej siły ognia, przelewu krwi, nienawiści. W starożytności była rozpowszechniona wiara, że czerwień...

Czerwień

Jasno, błyszcząca czerwień należy — zgodnie z rozporządzeniami Prawa Mojżeszowego — do barw tkanin używanych w kulcie żydowskim Karmazyn uzyskiwano z samic czerwców, które żyją na wiecznie zielonych dębach Palestyny, koszenilę zaś z owadu, który żyje na pewnyn gatunku kaktusa. W czerwieni...

Czerwień wargi

Między skórą zewnętrzną wargi (pars cutanea) a błoną śluzową wrargi (pars mucosa) włączona jest charakterystyczna u człowieka część pośrednia (pars intermedia), czyli czerwień wargi. U dorosłego Europejczyka cechuje ją żywa czerwona barwa i suchość. Poza człowiekiem tylko niektóre małpy...

CZERWIEŃ WZROKOWA, rodopsyna

Białko błonowe występujące w pręcikach siatkówki oka kręgowców. Czerwień wzrokowa jest złożona z części peptydowej, zwanej opsyńą, i z światłoczułej grupy prostetycznej, będącej re-tinolem (wit. A). Bierze udział w zamianie impulsu świetlnego na nerwowy.

CZERWIEŃ

Znaczny gród księstwa włodzimiersko.-kijowskiego, lokalizowany w miejscu, gdzie dziś znajduje się wieś Czermno nad Huczwą, powstały w 2. poł. X w. ośrodek ziemi czerwieńskiej (między Bugiem a Wieprzem i między ziemią bełską a późniejszą - XII w.-ziemią chełmską), na której znajdowało się...