CZERSK

zmiana koryta Wisły zmniejsza handlowe i obronne znaczenie Czerska; książę mazowiecki Janusz I przenosi siedzibę do Warszawy. „W Czersku na złym piwsku" zob.

Czersk

 Znisz­czony w czasie wojen szwedzkich, Czersk już nie powrócił do dawnej świetności, mimo krótkiego odrodzenia miasta i re­konstrukcji zamku w 2 poł.

CZERSK

Dyjeciński, Czersk, Wwa 1954; SzmWwa 219-220; KZSP X, z. Król, Archidiakonat czerski, w; Szkice do dziejów archidiecezji warszawskie], R 1966, 19-33; MPT II 462; S.

CZERSKI Jan

Góry Czerskiego, ros. Chriebiet Czerskowo, 1) góry w Syberii Wsch.

Odry k. Czerska

od Czerska i 1,5 km na zach.

CZERSKI JAN ks.

ur. 12 V 1813 w Warlubiu (k. Nowego n. Wisłą), zm. 22 XII 1893 w Pile, Współtwórca Kościoła nie-mieckokatolickiego. Studia teol. odbył w seminarium duch. w Poznaniu, gdzie 1842 przyjął święcenia kapł., po czym był wik. w Poznaniu, nast. w Wirach i Pile.

Ogłosiwszy swą -» apostazję, założył 1844...

CZERSKI STANISŁAW ks.

ur. 11 VIII 1777 w Inflantach, zm. 1833 w Worniach (Żmudź), Historyk, leksykograf.

W 1794 wstąpił do jezuitów i po studiach filoz.-teol. w Po-łocku przyjął 1804 święcenia kapł., a 1810 opuścił zakon; 1805-10 był nauczycielem retoryki i poetyki w kolegium jez. w Orszy, 1810-14 uczył języków staroż...