Czerniak złośliwy

Czerniak złośliwy

Czytaj Dalej

Co to są przerzuty nowotworu złośliwego?

Nowotwór złośliwy jest chorobą bardzo poważną ze względu na jej zdolność do rozprzestrzeniania się w organizmie. Na szczęście poszczególne etapy atakowania kolejnych narządów przebiegają w określonym porządku, przy czym pierwsze przerzuty pojawiają się w otaczających tkankach. Doprowadza to do...

CZERNIAKÓW Adam (1880 - 1942)

Zostawiam wam ciężkie dziedzictwo

Działacz żydowski. Przed wojną politycznie związany z Bezpartyjnym BlokiemWspółpracy z Rządem. W latach 1931-1935 był senatorem Rzeczypospolitej. Od1939 roku prezes Rady Żydowskiej w getcie warszawskim i autor Dziennika gettawarszawskiego.

Zwolennik taktyki przetrwania...

Stany przedrakowe i nowotwory złośliwe skóry.

Stany przedrakowe i nowotwory złośliwe skóry. Żaden nowotwór nie jest tworem obcym organizmowi. Może powstać w każdym okresie życia, nawet w łonie matki. Ogólnie rzecz biorąc, nowotworem nazywamy nieprawidłową tkankę, która rozrasta się nadmiernie i w sposób nieskoordynowany z sąsiadującymi tkankami. Każda tkanka, której komórki są zdolne do podziałów, może być punktem wyjścia dla nowotworu. Zmianą chorobową, z której może rozwinąć się nowotwór jest ...

Czerniak

Rocznie rejestruje się ponad 1500 zachorowań na czerniaka i ponad 800 zgonów z jego powodu Czynniki ryzyka zachorowania na czerniaka: - promieniowanie ultrafioletowe (intensywne opalanie się na słońcu, w solariach; intensywne opalanie się w dzieciństwie, z epizodami poparzeń słonecznych) - znamiona (duża liczba znamion - powyżej 50; znamiona z cechami niepokoju onkologicznego; znamiona w miejscach drażnienia; znamiona dysplastyczne; znamiona ...

Nowotwór złośliwy układu trawiennego

Obraz makroskopowy (czyli bez zastosowania technik powiększania obrazu) jest bardzo różnorodny (polip, owrzodzenie, naciek ściany przewodu pokarmowego). O rozpoznaniu nic decyduje obraz makroskopowy lecz badanie mikroskopowe. W tym celu w czasie badania fiberoskopowego (endoskopowego) np. gastroskopii...

Nowotwory złośliwe skóry

Nowotwory złośliwe skóry to raki podstawno- i kolczysto komórkowe, choroba Bowena, Queyrata, Pageta, czerniaki, chłoniaki, z których najczęściej spotyka się ziarniniak grzybiasty.

Nowotwór łagodny niezłośliwy

Nowotwór łagodny niezłośliwy (z łacińskiego neoplasma benignum) utworzony jest z tkanek zróżnicowanych i dojrzałych, o budowie mało odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek. Jest dobrze ograniczony, często otorbiony, rośnie wolno, rozprężająco (uciskając sąsiadujące tkanki), nie daje przerzutów...

Nowotwór złośliwy

Nowotwór złośliwy (z łacińskiego neoplasma malignum) wykazuje duży stopień zaburzeń w zróżnicowaniu, dojrzewaniu i budowie tkankowej oraz komórkowej. Nie posiada torebki, rośnie szybko, naciekająco, niszczy zaatakowane tkanki . Wnika do naczyń, dając przerzuty odległe drogą chłonną lub krwionośną...

Maziówczak złośliwy

Maziówczak złośliwy (synovioma maiignum) jest rzadkim i jedynym złośliwym guzem pierwotnym wychodzącym z torebek maziowych, pochewek ścięg-nistych lub kaletek i wypustek maziówkowych. Nowotwór występuje w każdym wieku, najczęściej między 2 i 4 dekadą życia. Rozmieszczenie jego jest typowe: w około...

Choroba Addisona-Biermera Niedokrwistość złośliwa

Należy ona do najczęściej spotykanych niedokrwistości megaloblastycznych. Do niedoboru witaminy B12 dochodzi na skutek upośledzonego jej wchłaniania z przewodu pokarmowego, spowodowanego upośledzeniem w wydzielaniu czynnika wewnętrznego przez błonę śluzową żołądka. Czynnik ten zapewnia bowiem...

Chłoniaki złośliwe

Chłoniaki złośliwe są litymi nowotworami, powstałymi na skutek proliferacji komórek układu chłonnego i charakteryzującymi się rozmaitymi zaburzeniami immunologicznymi. Stanowią one ok. 5% wszystkich nowotworów. 

Nowotwory wychodzące z komórek plaz-matycznych powodują powstawanie dużej ilości...

Obrzęk złośliwy

Obrzęk złośliwy , zgorzel gazowo —zakażenie przyranne, wywoływane przez drobnoustrojechorobotwórcze z grupy beztlenowców,najczęściej występujące u koni i owiec; objawiasię powstawaniem podskórnych obrzęków gazowychoraz martwicą tkanek; często kończy sięśmiercią...

NOWOTWORY złośliwe jelita cienkiego

W jelicie cienkim szczególnie rzadko umiejscawiają się nowotwory, które w dużo mniejszym żołądku, a także w jelicie grubym zdarzają się często. Można tu jednak znaleźć gruczolakoraka (adenocarcinoma), mięsaka (sarcoma) lub chłoniaka (lymphoma). Powodują przede wszystkim objawy częściowej...

Guzy złośliwe kośći

Odróżniamy guzy pierwotne — mięsaki, i wtórne — przerzuty raka. Guzy pierwotne złośliwe kości powstają zwykle w okresie wzrostu. U dorosłych zdarzają się na tle choroby Pageta, dysplazji włóknistej kości i jako zezłośliwienie guzów łagodnych. Najczęstsze jest umiejscowienie w okolicy przynasa-dowej...

Czerniak

Rokowanie w czerniaku zależy od odmiany klinicznej oraz-głębokości zmian w badaniu histologicznym, które wyłącznie daje ocenę stopnia zaawansowania sprawy chorobowej (5-stopniowa ocena wg Clarka).

Nowotwory niezłośliwe narządu słuchu

Do guzów niezłośliwych zalicza się: kaszak za małżowiną uszną, bliznowiec, naczy-niak krwionośny, naczyniak chłonny, torbiel skórzasta, wlókniak, brodawczak, ro-gowiak, tluszczak i znamię.

Leczenie: usunięcie chirurgiczne.

Do guzów przewodu słuchowego zalicza się również przerost kości, spowodowany...

Nowotwory złośliwe i Inne zdrowotne konsekwencje otyłości

Związek pomiędzy nadwagą/otyłością a większym ryzykiem rozwoju nowotworów pozostaje niejasny. Jedna z tłumaczących go hipotez wiąże większą liczbę wszystkich komórek organi/mu z częstszymi ich podziałami, co zwiększa ryzyko powstawania komórek nieprawidłowych. Według tej teorii nadmiar energii...

Rodzaje nowotworów złośliwych u dzieci

Nowotwory wieku dziecięcego różnią się odwystępujących w dorosłej populacji. Doroślinajczęściej chorują na raka płuc, piersi, jelitagrubego i skóry. U dzieci najczęściej stwierdzasię białaczki, guzy płodowe i mięsaki.

Do najbardziejtypowych należą:

• białaczka,

• guzy ośrodkowego układu...

Leczenie systemowe w nowotworach złośliwych

Leczenie systemowe w onkologii obejmuje stosowanie leków cytotok-sycznych (chemioterapia), hormonalnych (hormonoterapia) oraz leków wykorzystujących mechanizmy immunologiczne (immunoterapia) łub modyfikujących procesy wewnątrzkomórkowe (bioterapia). Wszystkie wymienione metody leczenia mają zasięg...

Pierwotne nowotwory złośliwe kości

Spośród pierwotnych nowotworów złośliwych kości u dzieci i młodzieży najczęściej występują mięsak kostny (ang. osteosarcoma, OS) oraz mięsak Ewinga (ang. Ewing sarcoma, ES). Ryzyko zachorowania na nowotwór złośliwy kości wzrasta wraz z wiekiem, osiągając szczyt w wieku młodzieńczym, co powoduje...