Czeladź

Czytaj Dalej

Wykorzystanie infrastruktury likwidowanych kopalń węgla kamiennego do tworzenia zakładu gospodarki odpadami, na przykładzie KWK "Saturn" w Czeladzi.

1. Wstęp. Kopalnia "Saturn" w Czeladzi prowadziła nieprzerwanie eksploatacje węgla przez ponad 150 lat. W 1992 roku z powodu wyczerpania się zasobów oraz z powodu restrukturyzacji górnictwa w Polsce zapadła decyzja o likwidacji Kopalni. Jednym z podstawowych żądań stojących w owym czasie przed zespołami tworzącymi program likwidacji, było zaproponowanie alternatywnych miejsc pracy dla kilkutysięcznej załogi. Na początku lat dziewięćdziesiątych powstał projekt utworzenia ...

CZELADŹ

Hist. ludność zależna, zatrudniona na folwarku feudalnym, do XIII w. złożona z poddanej ludności chłopskiej, od XVI w. również z wolnych „luźnych ludzi"; służba domowa u magnatów i szlachty, zatrudniana też jako straż zamku a. grodu, a towarzysząca panu jako drużyna obozowa na wojnie; najemna...

CZELADŹ

Parafia w dekanacie będzińskim diecezji częstochowskiej. Pierwsza wiadomość o Cz. pochodzi z 1228; krak. kasztelan Klemens z Ruszczy ofiarował ją 1240 opactwu benedyktynek w Staniątkach; 1240-1863 i od 1919 prawa miejskie.

Parafię erygowano przy drewnianym kościele św. Stanisława Bpa przed 1260;...