Czechy i Słowacja jako kraje postkomunistyczne

Główne partie polityczne: Czeska Partia Socjaldemokratyczna (esk strana sociln demokratick, SSD, centrolewicowa), Obywatelska Partia Demokratyczna (Obansk demokratick strana, ODS, centroprawicowa), Partia Zielonych (Strana Zelenych, ekologiczna), Komunistyczna Partia Czech i Moraw (Komunistick strana ech a Moravy, KSM), Unia Wolności - Unia Demokratyczna (Unie svobody - Demokratick unie, US-DEU, centrowa), Unia Chrześcijańskich Demokratów - Czechosłowacka Partia ...

WSCHODNI SĄSIEDZI NIEMIEC W XI - XIII WIEKU - CZECHY W KOŃCU X WIEKU

 

Zhołdowane przez Niemcy już w r. 929, nie potrafiły później zerwać tego związku i były traktowane nadal jako część składowa Rzeszy.

Wprawdzie Bolesław II (967—999) znajdował się kilkakrotnie w ostrym konflikcie z dynastią ottońską, ale jego wystąpienia nie różniły się niczym od...

CZECHY

(-» Czechosłowacja).

CZECHY - DZIEJE KOŚCIOŁA

Krejčí, Polish Influence on the Development of Czech Culture, Lo 1940, 110-122; S.

CZECHY - DZIEJE TEOLOGII KATOLICKIEJ

Stopniowo jednak wzrastała liczba Czechów; do najwybitniejszych należał Mikołaj Biceps OP, autor komentarza do Libri sententiarum Piotra Lombarda, zw.

CZECHY - MUZYKA SAKRALNA

Newmarch, The Music of Czechoslovakia, Lo 1942; J.

CZECHY - SZTUKA SAKRALNA

Pesina, Czech Gothic Painting, Pr 1950; Národní galerie.

CZECHY - LITERATURA RELIGIJNA

Chudoba, A Short Survey of Czech Literature, Lo 1914; J. Vydra, Literatura czechosłowacka, WLP IV 547-626; J.

Czechy i Morawy

Reformacja znalazła w Czechach życzliwe przyjęcie u husytów.