Położenie międzynarodowe Czech od XI do schyłku XIII wieku

– rozbicie dzielnicowe Czech  *  osłabienie wewnętrzne *  interwencje cesarskie pod pozorem rozstrzygania walki o tron -  1169 r. – dopuszczenie Czech do udziału w elekcji królów niemieckich -  próby oderwania Moraw

CZECH JÓZEF

CZECH JÓZEF, ur.

CZECH

W wersji kronikarzy polskich, nie znanej kronikom czeskim, Czech ma dwóch braci, Lecha i Rusa, z których każdy założył swoje państwo: Czechy, Polskę i Ruś (Kronika wielkopolska; Długosz).

CZECH l PALATYNATU WOJNA 1618-1623

Decyzja ta spowodowała, że cesarzowi przyszły z pomocą wojska Ligi Katolickiej pod dowództwem Johanna, hra­biego Tilly (1559-1653) i wtargnęły do Czech.

Początki Czech (do schyłku X wieku)

-  upadek Państwa Wielkomorawskiego

-  przewaga dynastii Przemyślidów z Pragi na terenie Kotliny Czeskiej

-  libickie państewko Zliczan – Sławnikowice

-  spory w łonie chrześcijańskiej dynastii między obrządkiem słowiańskim, a łacińskim (wpływy kleru bawarskiego)

-  929 r. – książę Wacław...