Czaszka

szwach czaszkowych. żuchwa), która z pozostałymikośćmi czaszki łączy się za pomocą stawów, dziękiczemu uzyskuje znaczną ruchomość.

Ściana górna czaszki

W środku sklepienia znajduje się najwyższy punkt czaszki zwany szczytem.

Mięśnie wyrazowe głowy. Mięśnie sklepienia czaszki

Mięsień naczaszny przesuwa czepiec ścięgnisty wobec kości sklepienia czaszki i wytwarza poprzeczne zmarszczki czoła.

Ściana górna czaszki

Ściana górna (paries superior), strop oczodołu, jest nieco wklęsła i gładka, ustawiono poziomo; jest ona utworzona przez 1) część oczodołową kości Czołowej i 2) przez skrzydło mniejsze kości klinowej. Między obiema tymi kośćmi jest widoczna część szwu klinów o-czołowego (sutura...

Ściana dolna czaszki

Ściana dolna (paries inferior), dno oczodołu, jest nieco skośnie skierowana do przodu, bocznie i ku dołowi. Jest ona utworzona głównie przez 1) powierzchnię oczodołową trzonu szczęki, poza tym 2) bocznie i z przodu przez część powierzchni oczodołowej kości jarzmowej, a przyśrodkowo z tyłu, na...

Ściana przyśrodkowa czaszki

Ściana przyśrodkowa (paries medialis) jest ustawiona prawie strzałkowo. Składa się ona, idąc od przodu do tyłu: 1) z tylnego odcinka wyrostka czołowego szczęki, 2) z kości łzowej, 3) z blaszki oczodołowej kości sitowej i 4) z małej części powierzchni bocznej trzonu kości kii-nowej położonej do...

Wyczuwalność kości czaszki

Na ogół powierzchnia głowy jest pokryta cienkimi tylko warstwami miękkimi; w związku z tym można wyczuć dotykiem większe części jej powierzchni. Całe sklepienie, do przodu aż do łuków brwiowych, do tyłu aż do kresy karkowej górnej, daje się z łatwością wymacać. Również ściany boczne są...

Ściana przednia czaszki

Określana bywa jako twarz kostna. Tworzą ją: części oczodołowe i część łuski kości czołowej, kości nosowe, kości jarzmowe, szczęki i żuchwa.Część górną tworzy łuska kości czołowej. Poniżej znajdują się oczodoły, między którymi leży jama nosowa.

Oczodół lub jama oczodołowa ma kształt...

Ściana boczna czaszki

Tworzą ją kości: czołowa, ciemieniowa, potyliczna, skroniowa i skrzydło większe kości klinowej. Połączone są szwami. Na bocznej ścianie w części przedniej jest widoczna kresa skroniowa, odgraniczająca od przodu i od góry dół skroniowy. Kresa ta w części środkowej występuje w postaci dwóch...

Budowa szczegółowa czaszki. Kości twarzoczaszki

Małżowina nosowa dolna jest kością parzystą leżącą w dolnej części ściany bocznej jamy nosowej. Posiada trzy wyrostki: szczękowy, łzowy i sitowy, które łączą się z odpowiadającymi im kośćmi.

Kość nosowa jest kością parzystą tworzącą nasadę i górną część grzbietu nosa...

Wgłębienie podstawy czaszki

Przemieszczenie może być tak znaczne, że ząb wchodzi w dół czaszkowy.