Cząstka

Czytaj Dalej

Czym są akceleratory cząstek elementarnych?

Fizyka cząstek elementarnych bada najmniejsze znane składniki materii, próbując zgłębić tajniki jej budowy. Jest to jedna z dróg służących poznaniu struktury wszechświata, jego historii i rządzących nim praw. Już w 1911 roku pracujący w Wielkiej Bryta­nii nowozelandzki fizyk, Ernest Rutherford...

CZĄSTKA ELEMENTARNA

 

CZĄSTKA ELEMENTARNA gr. mórion (Arystoteles); ang. elementary particie; fr. particule elementaire; nm. Elementarteilchen

Z określonej liczby atomów tego samego pierwiastka lub też różnych pierwiastków zbudowane są cząsteczki materialne (inaczej: drobiny, molekuły), które są naj­mniejszą porcją...

Czastki odkryte od roku 1964

1964 Murray Gell-Mann i George Zweig rozwineli koncepcje kwarkow. Zaproponowali oni budowe barionow i mezonow z trzech kwarkow lub antykwarkow zwanych gorny (up), dolny (down) i dziwny (strange): u, d i s majacych spin rowny 1/2 a ladunki elektryczne odpowiednio 2/3, -1/3 i -1/3 (okazuje sie, ze ta teori a nie jest...

Identyfikacja czastek w detektorze DELPHI

Detektorami przeznaczonymi jedynie do identyfikacji, sa komory mionowe , oraz detektory RICH (detektor DELPHI jako jedyny na LEP-ie posiada te detektory):

Detektory RICH (ang.``Ring Imaging CHerenkov counters'') sa to detektory sluzace do identyfikacji hadronow. Znajduja sie zarowno w czesci centralnej (BRICH) i...

ANTYCZĄSTKA

(gr. anti przeciw), Odpowiednik cząstki elementarnej ( -> materia) posiadający tę samą masę i spin (moment pędu), a różniący się od niej znakiem ładunku elektrycznego i jądrowego.

Pierwszą a. — pozytron (dodatni elektron) odkrył 1932 w promieniach kosmicznych CD. Anderson; istnienie a. przewidział...

Oscylacja atomów i cząstek

Każdy atom i cząsteczka mają ściśle określoną liczbę stanów (poziomów) energetycznych, oznaczanych liczbą kwantową. Absorpcja fotonu powoduje zmiany w ruchu, wiązaniu i(lub) położeniu cząsteczki. Zmiany te mogą być rozmaite. Na przykład jądro atomu wodoru (czyli proton) wiruje z szybkością...

CZĄSTKI ELEMENTARNE

Najmniejsze elementy materii rzędu 10"15 m, rozpoznawane na podstawie pozostawianych śladów w emulsji fotograficznej.

W starożytności dominowała koncepcja jednego, niezmiennego, wiecznego elementu (np. woda u Talesa z Miletu, powietrze u Anaksymenesa z Miletu, bezkres u Parmenidesa z Elei), który na atomy...

Fale i cząstki światła

Około III w. p. n. e. Grecy zauważyli, że światło jest w jakiś sposób emitowane z takich ciał jak Słońce, czy żarzący się węgiel. Jednak to, w jaki sposób tworzą się promienie świetlne i jak prze­mieszczają się w przestrzeni, przez wieki pozo­stawało zagadką. W XVII w. Newton i inni...

WIRTUALNE CZĄSTKI

Pojęcie z mechaniki kwantowej. Oznacza cząstki, które nie mogą być bezpośrednio wykryte, ale efekty ich istnienia mogą być mierzalne.Niektóre zjawiska z obszaru -> PSI przypisuje się oddziaływaniu właśnieowych wirtualnych cząstek.

Fale i cząstki

Omawiane na poprzednich wykładach doświadczenia były interpretowane raz w oparciu o obraz falowy (np. dyfrakcja) innym razem w oparciu o model cząsteczko-wy (np. efekt Comptona). Jeżeli światło ma dwoistą falowo-cząsteczkową naturę, to być może materia też ma taką  dwoistą naturę. Taką sugestię...

Priony - TAJEMNICZA CZĄSTKA INFEKCYJNA

Czynnik zakaźny powodujący chorobę wnikając do organizmu nie wywołuje stanów zapalnych ani powstawania przeciwciał, nie można go też wykryć we krwi ani płynie mózgowo-rdzeniowym, jest więc bardzo trudny do zdiagnozowania. Powoduje natomiast powstawanie w mózgu chorych osób złogów pewnego białka...

Akceleratory cząstek pojęcie i funkcja

Akceleratory pojęcie i funkcja.

Akceleratory - są to urządzenia służące do przyspieszenia cząsteczek naładowanych, czyli do nadawania im energii od kilkudziesięciu keV do kilkuset GeV. Akceleratory dzielimy na akceleratory elektronów, jonów, protonów, deutronów, cząsteczek delta oraz jonów atomu innych...

CZĄSTKA ANTONI ks.

ur. 31 XH 1886 w Zarzeczu (k. Jarosławia), zm. 2 II 1976 w Krakowie, Działacz społ. i abstynencki.

Uczył się w gimnazjum w Jarosławiu, gdzie w bursie organizował tajne wykłady z historii Polski, a podczas wakacji w Zarzeczu — dla młodzieży wiejskiej. Studia matematyczno-fizyczne rozpoczął 1907 na UJ w...