Cząsteczka

Cząsteczka

Czytaj Dalej

Cząsteczki

1. Założenia teorii: Demokryta i Daltona.

2. Atom i cząsteczka.

3. Struktura cząsteczki.

4. Cząsteczki homo atomowe.

5. Cząsteczki hetero atomowe.

Ad. 1.

Demokryt uważał, że materia składa się z małych, niepodzielnych cząstek. Określił je słowem atomos (atom). Uważał, że materia...

Co to są atomy i cząsteczki?

Słowa molekuła i cząsteczka są używane od prawie dwóch stuleci do opisania podstawowych elemen­tów substancji. Po zaakceptowaniu teorii Daltona odkryto, że każdy związek chemiczny składa się z identycznych molekuł. Masa cząsteczki była su­mą mas atomowych jej składników. Już w 1811 roku...

Atomy i cząsteczki

Każda substancja składa się z malutkich cząstek, zwanych ato­mami. Są one tak małe, że w głów­ce od szpilki mieści się ich miliony Łączą się one w grupy zwane czą­steczkami, z których największe są złożonymi strukturami, składający mi się z tysięcy atomów. Idea głosząca, że wszystko...

Cząsteczka chemiczna

C Z Ą S T E C Z K A C H E M IC Z N A — najmniejszailość pierwiastka lub związku zdolna do samodzielnegoistnienia i zachowująca wszystkie chemicznewłaściwości danej substancji.