Czasopismo

Czasopismo

Czytaj Dalej

DIECEZJALNE CZASOPISMA - CZASOPISMA ADMINISTRACYJNE

Czasopisma te umożliwiają ujednolicanie działalności duchowieństwa w całym Kościele i w diecezji, ułatwiają zarządzanie diecezją, pogłębiają świadomość teol.

DIECEZJALNE CZASOPISMA - CZASOPISMA TEOLOGICZNO - NAUKOWE

Gruse, Bibliografia czasopism kościelnych Włocławka, KDW 50(1967) 105-110; J. Gawor, Czasopisma diecezji katowickiej, NP 44(1975) 145-148; T.

FILOZOFICZNE CZASOPISMA - CZASOPISMA PRZEGLĄDOWE

środowisk (posiedzeniatowarzystw, kongresy, zjazdy, sympozja, nowości wydawnicze,a także przeglądy zawartości czasopism).

FILOZOFICZNE CZASOPISMA - CZASOPISMA PARADYGMATYCZNE

czasopismacałkowicie dotyczące problematyki filozoficznej. „ R e p e r t o i r e bibliographiquede la philosophie"; —> filozoficzne czasopismaI 1), informujący o międzynar.

DIECEZJALNE CZASOPISMA - CZASOPISMA POPULARNE

Prekursorski charakter dla tego typu czasopism miał „Katolik Diecezji Chełmińskiej" (-»• Chełmno III, ->- „Katolik").

DIECEZJALNE CZASOPISMA - CZASOPISMA ORGANIZACJI KOŚCIELNYCH

Wydawane w diecezjach miały w zasadzie charakter lokalny, choć nieraz ich zasięg obejmował diec. sąsiednie. Charakter bardziej ogólny miały m.in. „Wiadomości Sekretariatu Diecezjalnego do Spraw Społecznych w Płocku" (1920-23) i „Przewodnik Organizacji Kościelnych Diecezji Lubelskiej" (1933).

Dla...

CZASOPISMA

archiwistyczno-kościelne (-» Archiva Ecclesiae, Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne), -> biblijne czasopisma, diecezjalne czasopisma, duchowości religijnej czasopisma, -> duszpasterskie czasopisma, dziecięce czasopisma religijne, -> ekumeniczne czasopisma, -» eucharystyczne czasopisma, -> ewangelickie czasopisma, filareckie czasopisma (-> filareci), -> filozoficzne czasopisma, gromadkarskie ...

DUSZPASTERSKIE CZASOPISMA

W Polsce ten typ zapoczątkowano w ramach -*• diecezjalnych czasopism, związanych przede wszystkim z -*• rodzin duszpasterstwem i wydawaniem tygodnika -*• „Posłaniec Niedzielny dla Diecezji Wrocławskiej" (Wrocław 1895-1938), organu Bractwa Św.

HAGIOGRAFICZNE CZASOPISMA

mzakonne czasopisma; znaczna ich część należy więc jednocześniedo — czasopism in. Zieliński, Bibliografia katolickich czasopism religijnych w Polsce 1918-1944, Lb 1981; Polskie czasopisma religljno-spoleczne w XIX wieku, Lb 1988.

DZIECIĘCE CZASOPISMA RELIGIJNE - PROBLEMATYKA

Kowalik, Bibliografia czasopism polskich wydawanych poza granicami kraju od września 1939 roku, Lb 1976, I-IV (passim); W. Zieliński, Bibliografia katolickich czasopism religijnych w Polsce ¡9¡8-¡944, Lb 1981 (passim).

Zalety i wady mediów - Czasopisma

Zalety czasopism Selektywność - kiedy czasopismo jest kupowane, to połowa bitwy toczonej przez reklamodawcę o konsumenta można uznać za wygraną Wśród czasopism przeważają tytuły ukazujące się rzadko a nawet bardzo rzadko - przeważają miesięczniki Zaufanie istniejące między czytelnikiem a wydawcą przenosi się na produkt (prenumerata to zaufanie jeszcze wzmacnia) Czasopisma cechuje długi żywot w domach ...

Życie umysłowe i kulturalne w Polsce epoki oświecenia (teatr, czasopisma, szkolnictwo, malarstwo, mecenat króla)

Z czasopism szlachcic czerpał aktualne informacje i przy okazji czytał artykuły piętnujące ciemnotę, zacofanie i sarmacką obyczajowość oraz głoszące potrzebę reform.

Prasa i czasopisma katolickie

Belgia nie została na uboczu, mając jednak pierwsze czasopisma na prowincji, a nie w stolicy. Później (1840) zaczęto wydawaćThe Tablet i następne czasopisma.

BIBLIJNE CZASOPISMA

czasopisma „Bibel und Kirche"(St 1946-), „Bibel und Leben" (D 1959-), „Bibel und Liturgie"(Klosterneuburg 1926-), „Bible et Terre Sainte" (P 1955-),„Bible et vie chrétienne" (P 1953-), „Cultura biblica" (Segovia1944-) ; podobny charakter ma anglik, miesięcznik „The ExpositoryTimes" (E 1889-) i protest.

EKUMENICZNE CZASOPISMA

nie wydają specjalnego czasopisma poświęconego wprost chrzęść, ekumenizmowi międzywyznaniowemu, niektóre z czasopism zawierają artykuły i informacje z zakresu ekumenizmu. Napiórkowski, Czasopisma ekumeniczne, BE 5(1976) z.

EUCHARYSTYCZNE CZASOPISMA - W POLSCE

włączono w zakres tematyki popularnych -> diecezjalnych czasopism (II-III), czasopism ascet.

EWANGELICKIE CZASOPISMA - PROBLEMATYKA

Sukertowa-Biedrawina, Wystawa czasopism polskich na Mazurach i Warmii od 1718 do 1961 roku, KMW 10(1961) 307-315; S. Kowalik, Bibliografia czasopism polskich wydanych poza granicami kraju od września ¡939 roku, Lb 1976 (passim); A.

Wymień rodzaje czasopism

Rodzaje czasopism: ze względu na częstotliwość wydań wyróżniamy najczęściej następujące rodzaje czasopism: Dziennik - dwudnik - tygodnik - dwutygodnik - miesiecznik - dwumiesiecznik - kwartalnik , oraz szczególna postać czasopisma - nie regularnik.

DZIECIĘCE CZASOPISMA RELIGIJNE - POWSTANIE i ROZWÓJ

(1939 przeszło 15 tytułów) tylko niektóre zdobyły poziom równy czasopismom świeckim, jak np. („Promyk", Chicago 1924-34) wydawano lokalne czasopisma; rei. potrzeby dzieci zaspokajają różne świeckie czasopisma, zwł.

FILOZOFICZNE CZASOPISMA - W POLSCE

R 1956; Wykaz czasopism teologicznych i filozoficznych w bibliotekach polskich, Wwa 1958. P 1967; EF I-VI; Katalog obcojęzycznych czasopism i wydawnictw zbiorowych BKUL. Wielgus, Czasopisma filozoficzne.