Czartoryski

Czytaj Dalej

Franci­szek Zabłocki (1752-1821), Adam Kazimierz Czartoryski (1734-1823)

Oprócz Bohomolca i Krasickiego uprawiał także komedię satyryczną książę Adam Czartoryski (1734-1823), generał ziem podolskich.

CZARTORYSKI ADAM KAZIMIERZ

Skłócony po 1780 z dworem, stworzył wraz z żoną (—» CzartoryskaIzabela) konkurencyjny ośrodek kult. Czackim przy tworzeniu —» Liceum Krzemienieckiego i z synem(—» Czartoryski Adam Jerzy) jako kuratorem wil.

WIRTEMBERSKA MARIA, właśc. Maria Anna z Czartoryskich księżna von Wurttemberg-Montbeliard

Czartoryskiej powiastki Powieści wiejskie (1819) - pierwszą w Polsce próbę beletrystyki dla ludu, „podróż sentyment.

Adam Jerzy Czartoryski (1770-1861)

Nie tylko w latach młodości, ale i przez całe życie swoje kochał Czartoryski poezję i uprawiał ją w chwilach wolnych, przy czym jako wierny uczeń Kniaźnina bardzo się pilnie troszczył o piękną formę swoich utworów; do pracy nad ogładą Barda polskiego zasiadał kilkakrotnie: podzielił go na części, wykreślił kilkadziesiąt wierszy, które uznał za najsłabsze, natomiast dodał sto kilkadziesiąt wierszy nowych.

Zbiory Czartoryskich

W dziale rzemiosła porcelana miśnieńska i wiedeńska; szkło weneckie, czeskie, śląskie  i niemieckie; wyroby ze srebra, gobeliny, pamiątki rodu Czartoryskich. Do zbiorów Czartoryskich należy także Biblioteka przy ul.

Adam Kazimierz Czartoryski

  Książę Adam Kazimierz Czartoryski (lata 1734-1823) był jednym z najwybitniejszym magnatów polskich. Czartoryski był współzałożycielem i komendantem Szkoły Rycerskiej oraz aktywnym członkiem Komisji Edukacji Narodowej.

CZARTORYSKA IZABELA (ELŻBIETA), z FLEMINGÓW

CZARTORYSKA IZABELA (ELŻBIETA), z FLEMINGÓW ,księżna, ur.

CZARTORYSKI ADAM JERZY

CZARTORYSKI ADAM JERZY, książę, ur.

CZARTORYSKA Izabela z Flemmingów

1746-1835, Księżna, od 1761 żona Adama Kazimierza Czartoryskiego, matka Adama Jerzego i Konstantego oraz Zofii Zamoyskiej i Marii Wirtemberskiej.

CZARTORYSCY

Książęca rodzina polska pochodzenia litew., zasłużona dla kraju i Kościoła z uwagi na działalność polit.--społ., patriotyczną, kulturalną i religijną.

Protoplasta rodu Wasyl Konstantynowicz był krewnym króla Władysława Jagiełły; wojewoda sand. Michał Jerzy (1621-1692) dał początek starszej...

CZARTORYSKI Adam Jerzy (14 I 1770 - 15 VII 1861), polityk poi., zastępca min. spr. zagr. Rosji

Ur. w Warszawie, po III rozbiorze Polski wysłany z bratem Konstantym na dwór w Petersburgu, by pozyskać łaski carycy Katarzyny II i w ten sposób ocalić rodowe majątki. Zaprzyjaźnił się z w.ks. Aleksandrem, a po jego wstąpieniu na tron został jednym z najbliższych współpracowników.

Członek tajnego...

CZARTORYSKI Konstanty (28 X 1773 - 20 III 1860), ofic. poi., brat Adama Jerzego

Ur. w Warszawie, od 1795 w Petersburgu, gdzie został adiutantem cesarzewicza Konstantego. 1805 podejmował w Międzyrzecu cara Aleksandra I, spieszącego do Puław. 1809 uformował własnym kosztem 16 pp. Ks. Warszawskiego i został jego dow. w stopniu płk. Uczestnik kampanii 1812, dzielnie bił się pod...