Lulek czarny

Roślina roczna o łodydze wzniesionej, liściach naprzemianległych, pierzastowrębnych, lepkich. U ich nasady tworzą się kwiaty brudnożółte z fioletowymi żyłkami. Owocem jest torebka zawierająca mnóstwo brunatnych nasion. Cała roślina jest gruczołowato owłosiona i bardzo trująca. Pochodzi...

Topola czarna

Wysokie drzewo o gałęziach najpierw brunatnych, później szarozielonych, o korze pomarszczonej, szaroczarnej. Liście są ogonkowe, jajowatorombowe, o podstawie klinowatej. W ich kątach znajdują się lepkie pączki. Topola jest gatunkiem dwupiennym. Kwiaty męskie i żeńskie są zebrane w kotki, które...

Świerk czarny

Pochodzi z Kanady. Bardzo cenna jest jego odmiana karłowa 'Nana'.

'Nana'

zupełnie mrozoodporna i niewybredna co do stanowiska. Rośnie bardzo wolno (10-letni okaz ma 15-20 cm wysokości, 1,5 m średnicy). Bardzo atrakcyjna odmiana o delikatnym, subtelnym wyglądzie. Jej pąki są pękate i ciemne, a...

Zaciemka czarna

Wygląd: długość 1-1,5 cm. Charakterystyczna dla tej omarlicy jest wydłużona w kształcie pyska głowa. Dzięki temu może ją wsadzić do wnętrza muszli ślimaka.  

Środowisko: lasy, ogrody i parki, szczególnie w miejscach obfitujących w ślimaki i o grubej warstwie ściółki, a więc niezbyt suchych i...

Kłopotek czarny

Czarniawy, walcowaty chrząszcz o wyjątkowo krótkich czułkach, zupełnie nietypowych dla kózkowatych.

Opuchlak czarny

Wygląd: długość 1 cm. Cechą wszystkich ryj-kowcowatych (Curculionidae) jest ryjkowato wydłużona głowa z narządami gębowymi umieszczonymi na końcu owego ryjka oraz z najczęściej załamanymi, zakończonymi buławką czułkami (mogą być one zarówno długie i cienkie, jak też krótkie i...

Czop czarny, cz. wielopromienny

Wygląd: krępe, prawie okrągłe na przekroju ciało o spiczastej, trójkątnej głowie z dolnym otworem gębowym. Smukły trzon ogonowy. Pokrywa skrzelowa z silnym kolcem na tylnym brzegu, tylna krawędź kości przedpokrywowej piłkowato ząbkowana. Drobne łuski grzebykowate, 83-92 w rzędzie wzdłuż boku...

Babka czarna

Wygląd: wydłużone ciało o długiej, spłaszczonej głowie. Otwór gębowy szeroki, sięgający do przedniej krawędzi oka; żuchwa nieco wystająca. Oczy duże, skierowane ku górze. Trzon ogonowy wysoki, wyraźnie krótszy od nasady 2. płetwy grzbietowej. W rzędzie wzdłuż boku 32-42 (zwykle 35—41) łuski...

Mierznica czarna

 

Wygląd: Roślina wieloletnia, rozgałęziona, do 100 cm wys. Łodyga i liście owłosione. Liście okrągławe lub owalne, karbowane lub piłkowane, do 5 cm długie, ogonkowe. Niebieskawoczerwone kwiaty w 4-10-krotnych niby okołkach. Korona kwiatowa ok. 2 cm długości, kielich krótszy od rurki kwiatowej...

Lulek czarny

 

Wygląd: Roślina dwuletnia, owłosiona, lepka. Łodyga rozgałęziona 30-60 cm lub 80 cm wysokości. Podługo-wate liście ząbkowane, 15-20 cm długie, dolne ogonkowe, kielich z trójkątnymi, zaostrzonymi zębami. Brud-nożółte, fioletowo żyłkowane kwiaty z 5-łatkową koroną.

Siedlisko: Miejsca...

Psianka czarna

 

Wygląd: Roślina jednoroczna, wzniesiona, o prawie nagich, rozgałęzionych łodygach, 20-60 cm wysokich. Liście owalne lub jajowate, zatokowo ząbkowane. Biała korona szeroko rozpostarta, żółte pylniki daleko wystające.

Siedlisko: Miejsca ruderalne, przydroża, pola.

Rozmieszczenie: Cała Europa.

Okres...

Zerwa czarna

 

Wygląd: Bylina do 50 cm wysokości. Liście odziomkowe długoogonkowe, sercowate lub okrą-gławe, prawie dwa razy dłuższe od szerokości, o brzegu karbowano-piłkowanym. Liście łodygowe w połowie zwężające się ku nasadzie. Kwiaty ciemne, fioletowoniebieskie, bardzo rzucające się w oczy w...

Galaretnica czarna

 

Wygląd: Plecha oliwkowozielona do ponad 5 (rzadko do 10) cm średnicy, sucha łamliwa, wilgotna silnie pęczniejąca do około 200 ^ grubości, kilkakrotnie głęboko podzielona; odcinki zaokrąglone lub wydłużone; górna strona bez warstwy korowej, z kulistymi izidiami; komponentem glonowym są...

Sit czarny

50), czarno-brązowymi główkami. 6 czarnobrą-zowych, lancetowatych i długo zaostrzonych, ok.

DIOGENES z Synopy nad M. Czarnym

ok. 412-323 pne., Filozof grecki ze szkoły cyników, uczeń i następca Antystenesa, głosił, że człowiekowi do szczęścia wystarczy zaspokojenie tylko najelementarniejszych potrzeb- sam ograniczał się też do minimum. Potępiał wszelkie zainteresowania intelektualne nie poświęcone oczywistym celom...

Czarna Afryka kolonialna i rozwój zależny (1945 - 1992) - Afryka pod kolonialnym panowaniem

 

W chwili zakończenia II wojny światowej mapa Afryki przedstawiała się następująco: kraje Maghrebu były francuskimi protektoratami (Tunezja i Maro­ko), bądź częścią metropolii (Algieria). Libia okupowana była przez W. Brytanię (Cyrenajka i Trypolitania) oraz Francję (Fezzan). Egipt, Etiopia i...

Czarna Afryka kolonialna i rozwój zależny (1945 - 1992) - Liberia

 

Pozbawiona znaczenia była formalnie niepodległa od 1847 roku Liberia, ściśle uzależniona od USA.

Znajdowała się ona od 1944 do 1980 roku pod autorytarnymi rządami prezydentów Williama Tubmana, a potem Williama Tolberta. W 1980 roku Tolbert został obalony przez sierżanta Samuela Doe.

Jego...

Czarna Afryka kolonialna i rozwój zależny (1945 - 1992) - Kolonie francuskie

 

Francuzi jeszcze przed wojną zintegrowali swe kolonie w dwu olbrzymich terytoriach, zarządzanych przez gubernatorów z siedzibami w Dakarze i w Brazzaville.

Francuski model kolonialny opierał się na zniszczeniu władzy tradycyjnych feudalnych i plemiennych wodzów. Zastępowano ich Mulatami i stopniowo...

Czarna Afryka kolonialna i rozwój zależny (1945 - 1992) - Kolonializm brytyjski

 

Stosunkowo liberalną politykę w Afryce Zachodniej prowadziła Wielka Bry­tania. W starych i lepiej rozwiniętych koloniach (Złote Wybrzeże, Sierra Leone) preferowała ona rozwój elity inteligenckiej, zakładając, że dość szybko otrzymają one niepodległość. Na początku lat 50-tych lekarz ze Złotego...

Czarna Afryka kolonialna i rozwój zależny (1945 - 1992) - Afryka Wschodnia

 

Ludność innych regionów Afryki nie uważano za dość wyemancypowaną, by mogła szybko uzyskać niepodległość.

Polityka kolonizatorów była tu zwykle surowsza niż w Afryce Zachodniej. Były to (z wyjątkiem wybrzeży Angoli i Mozambiku) kolonie, zdobyte dopiero po 1880 roku. Dzięki zdrowemu klima­towi...