Czym są czarne dziury?

Jego siła przyciągania jest tak wielka, że nic nie może się jej oprzeć; tak powstaje czarna dziura. Z natury rzeczy czarna dziura nie może być obserwowana, naukowcy jednak sądzą, że potrafią przynajmniej zlokalizować niektóre z nich.

Amur czarny

Hodowany w południowej i południowowschodniej Rosji, wsiedlony do południowych rejonów dorzecza Wołgi, jak również do rzek wpadających z północy do Morza Czarnego (Dniestr, Dniepr).

Olsza Czarna

Występuje w południowych Włoszech, na Sardynii i Korsyce i zastępuje tam miejscami olszę czarną, szeroko rozprzestrzenioną w innych rejonach Europy, Często używana w Niemczech nazwa „olsza czerwona" w odniesieniu do olszy czarnej wprowadza w błąd, ponieważ mogą zachodzić pomy łki z amerykańskim gatunkiem Alnus rubra.

Morwa czarna

Ciemnoczerwone do czarno-purpurowych owoce, prawie do momentu dojrzałości, mają nieco ostry, Kwasko-waty smak Są one zbierane i używane do wyrobu ciast lub galaretek o bardzo delikatnym aromacie. Morwa czarna udaje się także w Europie Środkowej, ale tylko na obszarach z łagodną zimą.

CZARNE SKRZYDŁA

CZARNE SKRZYDŁA, cz. " do czarnej koszuli, W.

CZARNY M ATWIJ

Zasadniczy wątekto dzieje chłopa krużoskalskiego M a k s y m a Borby, któremudziedzic, Erazm Zbąski, uwiódł ukochaną żonę, stając sięprzyczyną jej tragicznej śmierci i przemiany Borby w tajemniczegosamotnika Czarnego Matwija, a który po latach w młodymwęg.

GÓRY NAD CZARNYM MORZEM

Aleksander, który nad brzegiem Morza Czarnego wspomina i przekształca w fikcję fabularną swą ubiegłoroczną wędrówkę do bieszczadzkiej Doliny, wiodącą go tropem minionych przeżyć osobistych, dramatycznie skomplikowanych przez konflikt pol.

ZAWISZA CZARNY z Garbowa

Tytułowy bohater nie dokończonego dramatu (1844-45) Juliusza Słowackiego i fantazji dramatycznej (1901) Kazimierza Tetmajera; jedna z „osób dramatu" (Rycerz Czarny) w Weselu (1901) St. „Zawisza Czarny" harcerski szkolny szkuner 3-masztowy, zbud.

Czarna Afryka kolonialna i rozwój zależny (1945 - 1992) - Przemiany w RPA

Główna przyczyna konfliktu południowoafry­kańskiego tkwi już nie tyle w rasowych, co w ekonomicznych przesłankach (wobec kolosalnej dysproporcji dochodów i warunków życia białych i czarnych mieszkańców tego kraju).

Czarna Hańcza

Czarna Hańcza przepływa przez dwa słynne jeziora ma­zurskie - Hańczę i Wigry, wypływa na Równinę Augustowską, wije się przez wspaniałą puszczę, kilka kilometrów za wsią Rygol przekracza granicę z Białorusią.

Rzeka Czarna Hańcza

Rzeka Czarna Hańcza, lewy dopływ Niemna.

BEZ CZARNY

BEZ CZARNY (Sambucus nigra) — duży krzew(czasem małe drzewko) do 10 m wysokości z rodzinyprzewiertniowatych (Capri/oliaceae) ; rdzeńbardzo gnjby i miękki, biały; kwiaty białe, o intensywnejwoni, zebrane w duże baldachokształtnekwiatostany; owoce — czarne pestkowce.

Czarna zgnilizna marchwi

O b j a w y : wskutek zagniwania korzonkówi podliścieniowej części łodyżki siewkiginą przed ukazaniem się nad powierzchnią ziemilub wkrótce potem; na liściach wraz z ogonkamioraz na łodygach występują suche, czarne plamy ;u nasienników mogą więdnąć wierzchołki; najpospolitsząpostacią jest występująca w przechowalniczarna zgnilizna szyjki korzeniowej lubkorzenia; w suchym środowisku plamy gnilne sąsuche i zwiększają się w olno; przy dużej ...

Kormoran [k. czarny] (Phalacrocorax carbo)

Kormoran czarny występuje w Kuropie, Azji, Afiyce, Ameryce Północnej i Australii. Kormoran czarny rozszerza swój zasięg w wielu krajach europejskich.

Łabędź czarny (Cygnus atratus)

Zamieszkujący Australię łabędź czarny jest jakby negatywem innych łabędzi. Ma faliste czarne pióra, jedynie lotki są białe, a dziób o pięknoj barwie koralowej.

Dzięcioł czarny (Dryocopus martius)

Zamieszkujący lasy dzięcioł czarny jest największy wśród gatunków eurazjatyckich. Dzięcioł czarny może wysuwać język na 10 cm.

CZARNY LEGION (niem. Schwarze Legion albo Schwarze Schar, czyli Czarna Banda)

przywdziali czarne mundury, a na czakach nosili trupie czaszki.

Opuchlak czarny (nadrach czarny, kluk czarny)

Otiorrhynchus niger (F.), rodzina Curculionidae — ryjkowcowate. Długość ciała 6,5—12 mm. Żyje w lasach świerkowych wyżej położonych rejonów oraz w górach. Na wiosnę dorosłe chrząszcze wchodzą na młode świerki. Larwy żywią się korzeniami młodych drzew.

Rybitwa czarna

W upierzeniu letnim osobniki obu płci mają czarne czoło i głowę, białe pokrywy podogonowe i chorągiewki na lotkach dłoni, a pozostałe części ciała szare.

Dzięcioł czarny

Upierzenie obu płci jest czarne. Dzięcioł czarny jest gatunkien eurazjatyckim.