Czapla biała

Lęgi: Czaple białe gnieżdżą się w małych koloniach liczących kilka tuzinów par; gniazda zakładają w najbardziej niedostępnej części rozległych, podmokłych trzcinowisk, czasami w koloniach mieszanych z czaplami siwymi, purpurowymi i nadobnymi, ibisami, warzęchami, a nawet pelikanami.

Czapla siwa

Czaple siwe żyją samotnie, gdy nie mają ryb w dostatecznej ilości, lub w gromadzie w czasie lęgów; jest to dla nich korzystne, ponieważ zniechęca niektórych wrogów do zaatakowania licznej kolonii. W wyniku tego dwojakiego trybu życia wykształciło się u czapli bogate w gesty zachowanie rytualne, np.

Czapla złotawa

Lęgi: Na obszarach wokół Moiza Śródziemnego gnieździ się mniej więcej w tym samym czasie, co czapla nadobna; w mieszanych koloniach nad wodą gniazduje razem z czaplami nadobnymi, ślepowronami, czaplami siwymi, z kormoranami i kormoranami małymi.

Czapla purpurowa

Pożywienie: Czaple purpurowe, podobnie jak czaple siwe, polują metodą czatowania w ukryciu, ale jak to bywa wśród ptaków blisko spokrewnionych, nie stanowią dla siebie konkurencji, ponieważ korzystają z różnych źródeł pokarmu.

Czapla nadobna

Wiele czapli nadobnych zimuje jednak w basenie Morza Śródziemnego, gdzie są najczęstszymi i najbardziej widocznymi czaplami; miejscami jednak przeważają czaple złotawe.

Czapla modronosa

Lęgi: Czaple modronose gnieżdżą się wyłącznie w koloniach z innymi ptakami, głównie z czaplami nadobnymi, często także z kormoranem małym, na wschodzie nawet z gawronami, które zresztą nie pominą żadnej okazji do rabunku jaj małym czaplom.

Czapla

Szara czapla, ze względu na jej popielate upierzenie, uchodziła za symbol pokuty. Ponieważ wg Pliniusza czapla może płakać z bólu, przeto symbolicznie łączono ją także z Chrystusem na Górze Oliwnej.

Czaplowate - Czaple, Bociany, Ibisy, Warzęchy

Do czaplowatych należą czaple, bąki i ślepo wrony. Ogólnie są większe niż czaple i latają z wyprosto­waną szyją.

Czapla purpurowa

Czapla purpurowa żyje w Europie Południowej, Azji Zachodniej i południowo-wschodniej oraz w Afryce. Rodzice karmią je przez 42 dni w podobny sposób, jak czaple siwe.

Czapla siwa (Ardea cinerea)

Czapla siwa występuje w Europie, Azji i Afryce. Jak wszystkie czaple przesypuje pióra pudrem wytwarzanym z piór puchowych, a nie namaszcza ich wydzieliną gruczołu kuprowego.

Czapla biała

), rodzina Ardeidae — czaple. Jest prawie tej samej wielkości co czapla siwa (89 cm długości).

Czapla złotawa (Bubulcus ibis)

Czapla ta towarzyszy stadom zwierząt kopytnych, dzikich lub udomowionych i łowi zręcznie owady wypłaszane przez pasące się trawożerce.

Czapla siwa

, rodzina Ardeidae — czaple.

CZAPLA BRUNON ks.

ur. 6 X 1872 w Chełmnie, zm. 10 XI 1926 w Subkowach (k. Tczewa), Historyk Kościoła.

Jako gimnazjalista w Chełmnie należał do pom. filomatów; po studiach filoz. i teol. w seminarium duch. w Pelplinie specjalizował się w teologii na uniw. we Fryburgu Br., Monachium i Münster (1898 doktorat); 1899 przyjął...

CZAPLA PIOTR ks.

ur. 7 V 1868 w Sielcach (k. Jędrzejowa), zm. 6 V 1928 we Włocławku, Teolog.

Po studiach teol. w seminarium duch. we Włocławku przyjął 1893 święcenia kapł., po czym był wik., a potem adm. w Lubieniu Kujawskim i prob, w Błendnej; 1900-04 odbył w Innsbrucku studia teol. uwieńczone doktoratem, po czym w...

CZAPLA STANISŁAW SAC

ur. 11 V 1907 w Milnie (k. Tarnopola), zm. 7 IV 1971 w Wadowicach, Publicysta.

Do zgromadzenia wstąpił 1924; studiował tam teologię (Suchary k. Nakła, Limburg); święcenia kapł. przyjął 1934 w Poznaniu, po czym był ojcem duch., prof, misjologii i liturgiki, rektorem domów zak., a także prowincjałem...